Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Förnya LSS för ett mer inkluderande samhälle

Personer med funktionsnedsättning glöms oftast bort i den politiska debatten, också i vårt parti. Det är hög tid att Folkpartiet återtar ledartröjan i funktionshinderpolitiken, bland annat genom att förtydliga LSS, föreslår folkpartisterna Maria Johansson och Bengt Westerberg.

Publicerad: 20 november 2015, 05:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Funktionshinderperspektivet ska finnas med från början och inom alla politikområden, skriver folkpartisterna Maria Johansson och Bengt Westerberg.


Ämnen i artikeln:

LSSFunktionsnedsättningMänskliga rättigheterLiberalerna

I helgen håller Folkpartiet Liberalerna landsmöte. En rad beslut ska fattas av ombud från hela landet. På dagordningen står bland annat den första rapporten från arbetsgruppen med uppdrag att föreslå ”En förnyad funktionshinderpolitik”.

Vi har som folkpartister mycket att vara stolt över. Partiet har varit drivande för att genomföra LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och personlig assistans, för att utvidga diskrimineringslagen till att också omfatta bristande tillgänglighet och för att ta bort möjligheten att använda otillgängliga vallokaler.

Personer med funktionsnedsättning glöms dock oftast bort i den politiska debatten, också i vårt parti. Det är hög tid att Folkpartiet återtar ledartröjan i funktionshinderpolitiken.

Det är även hög tid för ett liberalt paradigmskifte i synen på varierande funktionsförmåga. Funktionshinderpolitik handlar om att i generella lösningar ha människors olikheter som utgångspunkt och om att genom individuella insatser kompensera funktionsnedsättningar.

Personer med funktionsnedsättning är en heterogen grupp, bestående av individer med olika ambitioner och livsdrömmar. Funktionshinderpolitik handlar om att möjliggöra och säkerställa självständighet och självbestämmande.

En liberal politik innebär att skapa förutsättningar för att alla ska kunna bli sitt bästa jag, inklusive personer som har funktionsnedsättningar. Utgångspunkten för Folkpartiets funktionshinderpolitik är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ratificerade 2008. Konventionen syftar till att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att ta del av de mänskliga rättigheter som tillkommer alla. Konventionen utgår från grundläggande principer om jämlikhet och icke-diskriminering.

Med den inledande rapporten – ”Från omsorg som kväver till förväntningar som lyfter” - vill vi i arbetsgruppen sätta fokus på utgångspunkterna för vårt och Folkpartiets arbete inom området.

Ofta finns det lagar, regler, mål och planer som pekar i rätt riktning. Men i praktiken är bristerna stora.

Funktionshinderperspektivet kommer i andra hand och i efterhand. Därför ser vi att vår viktigaste och svåraste uppgift är att vända perspektivet, att få igenom förändrade tankesätt. Det handlar om att de mänskliga fri- och rättigheterna gäller alla.

Funktionshinderperspektivet ska finnas med från början och inom alla politikområden. Det ska vara självklart att följa lagstiftning och att sträva mot politiskt satta mål. Folkpartiet ska vara ledande i det arbetet.

Förutom att föreslå att ovanstående inriktning ska genomsyra partiets arbete lägger gruppen tre konkreta förslag redan till detta landsmöte:

• Att LSS ska förtydligas, så att även delaktighet i samhällslivet, som till exempel arbete, studier och föräldraskap, ses som grundläggande behov.

• Att alla skolor, även friskolor, ska leva upp till tillgänglighetskrav,

• Att småföretagsundantaget vad gäller bristande tillgänglighet som en form av diskriminering ska avskaffas.

Ett inkluderande samhälle där man utgår från den mänskliga mångfalden, ser olikheter som styrkor, tar till vara människors vilja och ser alla som resurser är ett liberalt samhälle.

Maria Johansson, (FP), ordförande arbetsgruppen En förnyad funktionshinderpolitik

Bengt Westerberg, (FP)  fd partiledare (och pappa till LSS), ledamot i arbetsgruppen En förnyad funktionshinderpolitik

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev