lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

C: Så sänker vi trösklarna till jobb för fler

Regeringen ser på Lagen om stöd och service (LSS) som en kostnad i stället för en rättighetslag som ser till varje enskild persons behov. Det är hög tid att sätta stopp för nedrustningen av assistanstimmar och i stället se vilka möjligheter som finns. Vi lägger nu flera förslag för att sänka tröskeln till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Publicerad: 21 november 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det måste vara möjligt att arbeta utan att förlora sin sjuk- eller aktivitetsersättning, anser Centerpartiet.


Ämnen i artikeln:

LSSAssistansFunktionsnedsättningArbete

Alla människor har rätt att växa, försörja sig själva och vara fullt delaktiga i samhällslivet. Det är självklart för Centerpartiet. Därför får inte funktionsnedsättning vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället. Den som behöver assistans ska själv få bestämma både av vem och hur assistansen ska utföras. Den personliga assistenten bidrar till att den funktionsnedsatta kan arbeta och vara aktiv i samhället och det ger i sin tur fler människor i jobb samtidigt som människor mår bättre. Centerpartiet värnar och vill utveckla LSS – det är en frihetsreform. Regeringens förslag försämrar istället möjligheten till assistans.

Regeringen skriver i regleringsbrevet inför 2016 att ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Den statliga utredning som regeringen tillsatt för att se över assistansen ska utgå från ett flertal faktorer. Tonvikten ligger på besparingar och ekonomiskt hållbar utveckling. Centerpartiet anser inte att fokus ska ligga på att räkna timmar, kronor och ören. Snarare hur vi kan förtydliga lagtexten och fortsatt garantera att de personer som har rätt till assistans får de timmar de behöver.

Det finns även fler problem inom assistansersättningen. Exempelvis, beslut om assistansersättning omprövas efter två år. För många är det dock osannolikt att tillståndet skulle förändras och borde därför inte utsättas för prövningen. Detta behöver ses över. Vidare har assistansberättigade rätt till en personlig tjänsteman på Försäkringskassan, men det har inte visat sig fungera. Socialstyrelsen konstaterade redan 2012 att det behövs förbättrat stöd till behövande barnfamiljer.

Bland annat föreslog SKL att barnhabiliteringen skulle ha den uppgiften och Riksrevisionen konstaterar att familjer med barn med funktionsnedsättning behöver egen lots. Det är hög tid att genomföra de här förslagen nu.

Centerpartiet vill dessutom sänka trösklarna till arbetsmarknaden - för alla. För människor med funktionsnedsättning har vi därför följande förslag:

Möjligheten att arbeta utan att förlora sin sjuk- eller aktivitetsersättning.

Anpassa studiemedlen för lägre studietakt på grund av funktionsnedsättning.

Möjliggör eftergymnasial utbildning efter gymnasiesärskolan.

Arbetsgivare ska inte medfinansiera sjukkostnader, ska i stället ligga hos staten.

Underlätta för fler att starta eget företag.

Underlätta för fler sociala företag och medverka till sociala kontrakt.

Inför arbetslivsinriktad rehabilitering (IPS).

I väntan på regeringens utredning den 1 oktober 2018 kommer de berörda att vara oroliga för indragna timmar, avslagna ansökningar och inte våga ansöka även då behoven finns. Det är inte värdigt för en redan utsatt grupp.

I Sverige. År 2016. Centerpartiet vill i stället medverka till ett samhälle där alla behövs och där alla kan känna trygghet.

Solveig Zander, riksdagsledamot, talesperson för socialförsäkringsfrågor (C)

Per Lodenius, riksdagsledamot (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev