tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Behövs ett tydligt ansvar för hjälp till äldre i hemlöshet

Många har nu att se fram emot juldagar med vänner och släkt. Men inte alla. En växande grupp äldre får det allt tuffare. I den senaste hemlöshetsräkningen i Stockholm får vi tydliga signaler om att antalet hemlösa äldre ökar. På grund av otydlig ansvarsfördelning, och okunskap, hamnar dessa personer ofta mellan stolarna och får ingen hjälp.

Publicerad: 23 december 2016, 07:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den ökade förekomsten av psykisk ohälsa, demenssjukdomar, somatiska sjukdomar och i kombination med ekonomiska svårigheter är några av de bidragande orsakerna till att gruppen äldre hemlösa ökar.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenHemlöshet

Den nyligen presenterade rapporten om Stockholms stads hemlösa visar delvis på positiva siffror, en minskning av antalet hemlösa med totalt 231 personer sedan föregående mätning. Parallellt med detta ser vi dock en negativ trend bland gruppen äldre. Siffran uppgår till 204 hemlösa personer över 65 år, en ökning med 53 personer sedan den senaste mätningen.

Det är inte enbart Stockholm som visar på alltfler fattiga äldre, även om hemlösheten är väldigt påtaglig i storstäderna. Nästan var femte svensk pensionär riskerar fattigdom och 355 000 svenska pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns. Indikatorer visar att denna utveckling kommer att fortskrida, då pensionärer med låg ekonomisk standard förväntas öka kontinuerligt ända fram till 2060.

Den ökade förekomsten av psykisk ohälsa, demenssjukdomar, somatiska sjukdomar och i kombination med ekonomiska svårigheter är några av de bidragande orsakerna till att gruppen äldre hemlösa ökar. Dessvärre finns en stor avsaknad av kompetens framförallt när det gäller psykisk ohälsa hos äldre. Här krävs förebyggande insatser och ökad medvetenhet bland personer som kommer i kontakt med äldre. Det handlar framförallt om att utbilda personal inom äldreomsorgen och socialtjänst i att kunna upptäcka, förebygga och behandla psykisk ohälsa.

Det saknas även en tydlig ansvarsfördelning mellan äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Frågor där ansvarsfördelningen varit otydlig handlar bland annat om vem som ansvarar för personer över 65 som vräks och som inte har behov av äldreomsorg? Vem ska betala boende för hemlösa personer med missbruk över 65 år med eller utan funktionshinder? Vem ger stöd till hemlösa missbrukande personer över 65 år som är för friska för de boendeformer som finns inom äldreomsorgen? På grund av den otydliga ansvarsfördelningen hamnar ofta äldre hemlösa, med eller utan missbruk eller socialpsykiatrisk problematik, mellan stolarna.

Äldre i hemlöshet är en extremt utsatt och sårbar grupp. Ingen människa ska på sin ålders höst behöva oroa sig för att mista sin bostad eller sakna det stöd man behöver vid en depression eller annan form av psykisk ohälsa. Socialtjänsten och äldreomsorgen behöver ta ett samlat grepp i dessa frågor och tydliggöra ansvarsfördelningen sinsemellan, samt säkerställa att kompetensen om psykisk ohälsa finns hos den personal som kommer i kontakt med äldre.

Landets äldre ska varken fira jul eller några andra högtider på våra gator, det är dags att agera.

Andréa Ström, vice ordförande socialnämnden (M) Stockholms stad

Sofia Modigh, (KD) vice ordförande äldrenämnden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenHemlöshet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev