måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Antalet hemlösa ökar - kommunerna måste agera

Kommunerna måste ta sitt ansvar för att åtgärda bostadsbristen och hemlösheten, skriver Stockholms Stadsmission som idag släpper sin årliga hemlöshetsrapport.

Publicerad: 29 november 2016, 06:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Enligt Boverkets siffror uppger 240 av 290 kommuner att de har ett underskott på bostäder. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

KommunerBostad förstHemlöshetBostadsbristen

Idag presenteras Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport med temat ”Bostadskrisen förvärras och hemlösheten ökar – vilket ansvar har och tar kommunerna?”. Antalet hemlösa i Sverige ökar. Nya grupper drabbas och situationen blir alltmer oroande.

Sedan starten för drygt 160 år sedan har vi på Stockholms Stadsmission arbetat med att lindra akut nöd samt motverka utanförskap. Vi fortsätter hävda att bostad är en mänsklig och medborgerlig rättighet.

Bostadsbristen i Sverige har övergått i en bostadskris. Enligt Boverkets siffror uppger 240 av 290 kommuner att de har ett underskott på bostäder vilket är 57 kommuner fler än 2015. En misslyckad bostadspolitik är en viktig förklaring till dagens situation. En av nycklarna till att lyckas vända utvecklingen är att kommunerna använder sig av de bostadspolitiska verktyg som lagstiftningen ger dem.

I årets rapport har vi undersökt hur Sveriges kommuner använder dessa verktyg. Resultatet är nedslående. Årets hemlöshetsrapport visar att:

■ Hela 52 procent av kommunerna följer inte bostadsförsörjningslagen – de saknar uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjning.
■ Endast 16 av landets 277 kommuner med kommunala bostadsbolag genomförde värdeöverföringar med stöd av kommunens bostadsförsörjningsansvar under 2014. 
■ Tre av Stockholms läns 26 kommuner genomförde värdeöverföringar med stöd av kommunens bostadsförsörjningsansvar under förra året.

För att hemlösheten ska bekämpas på allvar behöver fler kommuner nu börja ta sitt ansvar och det är hög tid att staten tar ett helhetsgrepp kring frågan. Vi föreslår därför sex kraftfulla åtgärder för att motverka den hemlöshet som nu breder ut sig:

1. Formulera och anta en ny nationell hemlöshetsstrategi

Den bör innehålla ett mål inte bara för antalet bostäder, utan också antalet bostäder för ekonomiskt svaga hushåll.

2. Lagstifta om ett nationellt Tak över huvudet-garanti

Socialtjänstlagen behöver kompletteras med en skarp och tydligt formulerad lagbestämmelse som ger människor rätt till tak över huvudet.

3. Krav på bostad först-modellen i hela landet

Här får personer med komplexa problem en egen permanent bostad med tillgång till frivilliga och individuellt anpassade stödinsatser. Bostad först är den enda evidensbaserade metod som visat sig vara effektiv och verkligen fungerar.

4. Sanktioner för kommuner som inte har uppdaterade riktlinjer

Sanktioner för kommuner som inte efterlever bostadsförsörjningslagen och inte har uppdaterade riktlinjer.

5. Inkomstkraven bör slopas nationellt

Många allmännyttiga bostadsbolag har idag höga krav på den som behöver en bostad. Det kan handla om att inkomster som baseras på olika stöd inte räknas som inkomst.

6. Begär undantag från EU:s statsstödsregler

Att undanta delar av bostadsmarknaden från den kommersiella marknaden, är en kraftfull åtgärd för att låta staten stödja sociala åtgärder på bostadsmarknaden.

Ett nationellt krafttag bör tas. Regeringen måste anta en nationell hemlöshetsstrategi som på allvar säkerställer att fler kommuner börjar använda sina bostadspolitiska verktyg mer aktivt.

Samhällsekonomin påverkas negativt av den här utvecklingen, men de som drabbas absolut hårdast är samhällets allra svagaste. Effekterna av detta kan varken mätas i kronor eller i ören. Det är först när alla människor har bostad som vi kan nå visionen om ett mänskligare samhälle – för alla.

Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev