fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Allvarliga brister gör allt fler äldre hemlösa

Fler fattigpensionärer och få billiga hyresrätter gör att risken för äldre att hamna i hemlöshet ökar i Stockholmsregionen. Men trots att kommunerna har ansvar för utmaningen saknas beredskap. Nu måste regeringen agera.

Publicerad: 20 november 2014, 09:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hemlöshet drabbar allt fler äldre - särskilt kvinnor och utlandsfödda.


Ämnen i artikeln:

HemlöshetBostadsbristen

Bostadsbristen i huvudstadsregionen är akut och välkänd. Särskilt tufft är det för pensionärer med svag ekonomi. Dåligt utbud av billiga hyresrätter, krav på fast och tillräckligt hög inkomst samt nolltolerans mot betalningsanmärkningar och klagomål gör att allt fler äldre människor stängs ute från den ordinarie bostadsmarknaden och förvägras ett fungerande socialt liv.

Tyvärr ser vi ingen ljusning. Andelen pensionärer med låg ekonomisk standard förväntas öka fram till år 2060, visar en prognos som den statliga Pensionsåldersutredningen presenterade 2011. Det gäller kvinnor som stått utanför arbetsmarknaden i stora delar av sina liv, men också nyligen invandrade människor som aldrig lyckas finna egen försörjning i Sverige.

På Stockholms Stadsmission ser vi redan konsekvenserna av utvecklingen. Stödbehovet bland personer över 65 år både ökar och skiftar karaktär. Aktiviteter riktade till äldre syftade länge till att skapa gemenskap och bryta social isolering. Numera handlar våra insatser istället allt oftare om att hjälpa människor i deras myndighetskontakter och att tillgodose basala behov som mat, vård och hjälp att hitta en bostad. På vårt nästan alltid fullbelagda akutboende Bostället är drygt 10 procent av besökarna över 60 år. På Boställets stödboende, där de boende ofta stannar under en längre period, har 25 procent redan fyllt 60 år.

Vi och andra idéburna organisationer bidrar varje dag till att mildra äldres utsatthet, men ansvaret för att förebygga och långsiktigt motverka hemlöshet vilar ytterst på kommunerna. De ska sköta den långsiktiga bostadsplaneringen och förhindra att kommuninvånare med ekonomiska, fysiska eller psykiska problem lämnas utan stöd från samhället.

I Hemlös 2014, Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport som i dag torsdag presenteras i riksdagen, granskar vi Storstockholmskommunernas beredskap att hantera äldres hemlöshet. Studien bygger dels på en egen enkätundersökning till Storstockholms 26 kommuner, dels Socialstyrelsens senaste Öppna jämförelser. Resultatet pekar på allvarliga brister, både i kommunernas planering och insatser.

Många kommuner saknar en långsiktighet i sitt hemlöshetsarbete. Endast åtta av de 26 kommunerna har en övergripande plan mot hemlöshet. Inte heller socialtjänstens arbete har systematiserats. Bara i sex av kommunerna har socialtjänstens handläggare en skriftlig handlingsplan för hur de ska jobba med frågan.

Även den samordningen inom kommunerna brister. Vår erfarenhet är att äldre med en komplex problematik alltför lätt hamnar mellan stolarna när ingen vill ta ansvar för individen. Endast i tre av kommunerna sker en samordning i enskilda ärenden mellan de delar av den kommunala verksamheten som arbetar med hemlöshetsfrågan och äldreomsorgen. Detta är oacceptabelt.

Avslutningsvis brister samverkan med de lokala bostadsaktörerna. Visserligen uppger 15 av 26 kommuner att det finns övergripande överenskommelser om samarbete med bostadsföretag, men bara i elva fall finns rutiner för hur samarbetet ska fungera. Detta är en varningssignal. Om parterna inte pratar med varandra riskerar äldre, till exempel med tilltagande demens, att vräkas i stället för att få det stöd de behöver.

Den förra regeringens nationella hemlöshetssamordnare efterlyste i sin slutrapport i somras en ny nationell hemlöshetsstrategi. Jag kan bara instämma. En långsiktig plan löser inte hemlöshetsproblematiken i en handvändning, men kan tydliggöra utmaningarna, ange riktningen för politiken och hjälpa vilsna kommuner att fokusera sina insatser.

Men det krävs handling nu. Redan lever 34 000 människor i hemlöshet, enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning. 1 500 av dem är över 65 år. Hur många fler äldre ska behöva drabbas innan staten förstår att kommunernas insatser inte är tillräckliga?

Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HemlöshetBostadsbristen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev