onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Alla tjänar på tidiga insatser från Socialtjänsten

I vårt uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter ingår att utreda möjligheten att tillgängliggöra och erbjuda insatser på ett enklare sätt. Vi utreder nu för fullt möjligheten för kommuner att erbjuda insatser utan eller efter en förenklad behovsbedömning, skriver Margareta Winberg i en replik.

Publicerad: 4 maj 2018, 11:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenSocialtjänstlagenSKRSocialsekreterare

Replik. Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är bekymrad över att vi i vårt delbetänkande ”Ju förr desto bättre – vägar mot en förebyggande socialtjänst” inte lägger fram några lagförslag som gör det möjligt att erbjuda insatser på ett enklare och med lätttillgängligt sätt än idag.

Jag vill därför gärna förklara dels syftet med delbetänkande, dels hur vi arbetar i utredningen.

Syftet med delbetänkandet är att, i tider, där svaren på sociala problem nästan uteslutande är fler poliser och hårdare straff, flytta fokus och visa på möjligheterna att arbeta förebyggande. Ett samhälle kan inte enbart diskutera repression. Då skapar man aldrig något bättre, man tar bara hand om det som gått fel.

Vi försöker peka på, få upp en diskussion om, hur en socialtjänst med all den kunskap den rymmer, kan bidra till att bygga bort, inte enbart sociala problem, utan också social utestängning. Och vi talar då inte enbart om kriminalitet utan om social isolering och ensamhet. Vi vill fördjupa kunskaperna om hur detta kan gå till. Bredda vägen för det som kommer i slutbetänkandet. För i slutbetänkandet kommer lagförslagen.

Vi är väl medvetna att ett förebyggande arbete underlättas radikalt av mer lättillgängliga insatser. I vårt uppdrag ingår att se över möjligheten att tillgängliggöra och erbjuda insatser på ett enklare sätt och vi utreder nu för fullt att ge kommuner möjlighet att erbjuda insatser utan behovsbedömning och möjligheten att erbjuda insatser efter en förenklad behovsbedömning. Vi vet att många kommuner redan nu – i strid med lagen – gör på detta sätt. Så kan det förstås inte vara. Här har lagstiftningen inte hängt med.

Vi är övertygade om att förebyggande arbete lönar sig och att ett förebyggande perspektiv i socialtjänsten är till gagn särskilt för brukarna. Ju förr desto bättre! Färre kommer att hamna i akuta sociala problem. Men också professionen gynnas – socialsekreterare och andra får ett vidgat arbetsområde. För politikerna vidgas rollen till en mer övergripande och strategisk. För samhällsekonomin som nu måste synliggöra vad sociala problem verkligen kostar och hur de kostnaderna kan förebyggas.

Lena Micko lämnar ett antal utmärkta förslag på åtgärder som SKL ser. Vi tackar för dem och lovar att förvalta dem väl! Jag hoppas i min tur att Lena Micko tar tillfället i akt att sprida delbetänkandet och uppmuntra kommunerna till att arbeta mer förebyggande.

Margareta Winberg, särskild utredare av Framtidens socialtjänst

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev