Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Vill regeringen stänga väg till ingenjörsyrket?”

Tekniska basårsutbildningen breddar deltagandet till högskolan och är en utmärkt väg till ingenjörsyrket för ungdomar som inte har rätt behörighet från gymnasiet. Risken är nu att regeringen låter Tekniskt basår dö sotdöden, skriver rektorerna på KTH och Chalmers samt Teknikföretagens vd.

Publicerad: 4 december 2017, 13:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi behöver ett klart besked från regeringen: tycker man att Tekniskt basår är en bra verksamhet?”

Foto: Åke Ericson


Ämnen i artikeln:

UtbildningHögskolanSocialdemokraterna

Regeringen betonar, genom en ändring i högskolelagen, att universiteten ska främja ett brett deltagande i utbildningen som ett sätt att motverka social snedrekrytering till högskolan. Paradoxalt har regeringen under hösten signalerat att den går vidare och försvagar det tekniska basåret.

Samtidigt kan vi i en ny undersökning visa att den tekniska basårsutbildningen är en garant för just breddat deltagande och en utmärkt väg in till ingenjörsstudier.

Vi var många som förväntade oss att regeringen skulle sända positiva signaler kring Tekniskt basår i budgeten som presenterades i höst. Tyvärr fanns inga signaler över huvud taget om detta. Nästa chans för regeringen att rädda upp situationen är när den årliga så kallade myndighetsdialogen med universitet och högskolor snart drar igång.

Vi behöver ett klart besked från regeringen. Tycker man att Tekniskt basår är en bra verksamhet, och i så fall på vilket sätt kommer man framgent att stödja den? Annars är risken uppenbar att Tekniskt basår dör sotdöden.

Vi har varnat för regeringens planer och betonat tekniskt basår som en utmärkt väg in till ingenjörsutbildningar för ungdomar som inte har med sig rätt behörighet från gymnasieskolan. Inte minst för att få fler tjejer till ingenjörsutbildningar.

Färska siffror från en undersökning som letts av KTH och som omfattar sju lärosäten med tekniskt basår visar att det tekniska basåret hjälper till att bredda rekryteringen till ingenjörsutbildningar ur flera aspekter. Exempelvis att det kommer in fler studenter med utländsk bakgrund och från studieovana miljöer. Det här har enskilda universitet och högskolor vittnat om länge, men nu kan vi visa att detta gäller generellt.

Den nya studien är, så vitt vi vet, den första större undersökning om basårsutbildningar som gjorts i Sverige på minst 15 år.

Vi har tittat på tre antagningsomgångar: 2005/06, 2010/11 och 2015/16. Totalt är det cirka 50 000 individer som ingått i materialet. Vi kan nu exempelvis få svart på vitt att de studenter som kommer in på en ingenjörsutbildning via tekniskt basår har föräldrar med lägre utbildningsbakgrund än de som kommer in via gymnasiebetyg eller högskoleprov. Och detta gäller både för korta och långa ingenjörsutbildningar.

Vi kan också se att på basårsutbildningar på de sju lärosätena i studien är andelen studenter från yrkesprogram i snitt så hög som 25 procent. Men på flera av de enskilda högskolor som är med i studien så är andelen studenter från yrkesprogram hela 35 - 40 procent. Dessutom ser vi glädjande nog att denna studentgrupp går vidare till ingenjörsstudier efter basårsutbildningen i minst lika stor utsträckning som elever med andra gymnasiebakgrunder.

När det gäller studenter med utländsk bakgrund är resultaten mer blandade både över tid och mellan olika universitet och högskolor, men totalt över tidsperioden är andelen cirka 20 procent på basårsutbildningar.

Interna studier på både KTH och Chalmers visar att tjejer som kommer in på ingenjörsutbildning från tekniskt basår klarar sig betydligt bättre än exempelvis manliga studenter som kommer in på sina gymnasiebetyg eller via högskoleprovet.

Vi har i dag ett stort tryck på oss från ungdomar som inte har rätt högskolebehörighet men som vill börja studera till ingenjör, så stort att det både på Chalmers och KTH totalt sett är ett av de mest sökta utbildningsprogrammen, på respektive lärosäte. I kombination med våra goda erfarenheter av dessa studenter vill vi fortsätta att utveckla dessa utbildningar. Men då måste förutsättningarna finnas.

I slutänden ger det industrin och Sverige bättre ingenjörer.

Sigbritt Karlsson, rektor KTH

Stefan Bengtsson, rektor Chalmers tekniska högskola

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev