Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Vi vill ha skarpare förslag för en rättvis skola”

Vi är stolta över att vår partikongress lägger stor betydelse vid att föra skolpolitiken framåt och det finns många bra förslag finns till nya riktlinjer. Men mer behövs, skriver fyra kongressombud.

Publicerad: 10 april 2017, 09:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Socialdemokraterna

Svensk skola ska utvecklas utifrån forskning och beprövad erfarenhet, utifrån klassrummets behov och utifrån den grundläggande insikten om att alla människor har olika förutsättningar att klara sin skolgång. Det positiva trendbrott vi sett i den senaste PISA-mätningen är inte ett kvitto på att skolutvecklingsarbetet är klart, långt därifrån. Vi vill gå till val på en offensiv och framför allt fungerande politik för hur skolans ska stärkas. Då är kongressen tillfället att ta kliv framåt.

Vi socialdemokrater måste ha tydliga svar på frågorna om hur vi ska fördela resurser på ett rättvist sätt och styra skolan så att varje elev får möjlighet att nå så långt som möjligt.

Det kräver en rad insatser. Helt grundläggande är förmågan att se samhället som det ser ut. Vi har problem med bostadssegregationen i vårt land. Klyftorna i samhället påverkar också skolan, vissa skolor tar emot många fler elever som kommer från socioekonomisk svaga familjer och bostadsområden. Det fria skolvalet har bidragit till att förstärka denna utveckling. Då måste politiken agera kraftfullt. Det fria skolvalet är här för att stanna – men arbetet för att alla skolor ska kunna ge jämlika förutsättningar måste utvecklas.

Socialdemokraterna ska arbeta för att mer resurser ska föras mot skolor och förskolor i utsatta områden. Riktade statsbidrag och samverkansinsatser för att stödja de skolor som har tuffa förutsättningar är en viktig del. Men för att få till en rättvis resursfördelning måste vi också våga omfördela.

Vi gläds åt att partistyrelsen öppnar upp för en översyn av hur systemet med skolpeng fungerar och på vilket sätt stat och kommuner kan kroka arm i att stärka skolans förutsättningar att hjälpa de elever som bäst behöver mer stöd. Men vi hade velat se skarpa förslag om hur en rättvis resursfördelning ska säkerställas.

Med samma ambition måste också sättet som friskolor etablerar sig på och hur kösystemen till friskolorna fungerar ses över. Poängen med det fria skolvalet är att alla barn och deras föräldrar ska kunna göra ett val, inte att skolorna ska välja barn. Därför menar vi att kommunernas inflytande över var friskolor ska kunna etableras måste öka och att regelverket för friskolornas kösystem måste ses över. Sveriges elever är heller inte betjänta av att segregeras ännu mer ifrån varandra, till exempel genom förekomsten av religiösa friskolor.

I utspel inför kongressen har partiledningen satt fokus på kunskap i skolan. Höga förväntningar och tydliga krav har ställts i centrum, och förslag som uppmärksammats har varit obligatorisk gymnasieskola, lovskola och fler skoldagar. Vi tycker att det är bra att sätta fokus på kunskap i skolan.

Men vi kan samtidigt inte glömma att fokus på kunskap kräver fokus på lärarnas situation. Det råder inget tvivel om att Sverige har mycket arbete kvar att göra på det området. Vi måste arbeta med en bred verktygslåda för att stärka läraryrket. Att lönerna måste höjas har redan markerats genom satsningar från staten och i de löneavtal som SKL och lärarnas fackliga organisationer förhandlat fram. Men en kontinuerlig möjlighet till kompetensutveckling måste skapas, liksom en fortsatt avlastning av administrativa uppgifter och en förstärkning av det lokala ledarskapet på skolorna.

Vad man talar om och hur man talar om det är viktiga signaler för ett politiskt parti. Det finns en del frågor som kommer diskuteras i media inför och under kongressen som det är avgörande att de löses. Men vi som är ombud på kongressen måste se till att socialdemokratin levererar svar på de verkligt avgörande frågorna om hur vi skapar generationer av välutbildade och bildade elever, ser till att läraryrket professionaliseras och att skolan har en bra arbetsmiljö för såväl lärare som elever.

Olle Burell, skolborgarråd (S) Stockholms stad

Carin Lidman, kommunalråd (S) Västerås

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (S) Botkyrka kommun

Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Örebro

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Socialdemokraterna

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev