Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Vi tillför kunskap - inte åsikter - om skolvalet

Nej, vi försöker inte tysta ned politiska idéer. Vi försöker tillföra kunskap – men Ulla Hamilton tycks inte intresserad av fakta.

Publicerad: 10 november 2016, 10:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Är obligatoriskt skolval lösningen på segregationen? Forskare tror inte det, utifrån två studier.


Ämnen i artikeln:

SkolvalSegregationFriskolor

REPLIK Med anledning av Ulla Hamiltons replik ”Varför ska vi acceptera att bara vissa väljer?” till vår artikel ”Obligatoriska skolval löser inte segregationen” önskar vi klargöra några saker.

För det första tar vi inte ställning för eller emot skolvalet som sådant. Det vi säger är att vi inte ser några indikationer på att ett obligatoriskt skolval, i sig, skulle leda till mindre segregation eller bättre resultat i skolan. Mot denna bakgrund tycker vi därför att debatten om just segregation och resultat bör skifta fokus från obligatoriskt skolval till andra aspekter av skolan och skolvalssystemet.

Vidare reagerar vi starkt på Hamiltons påstående att vi försöker tysta ned politiska idéer när det vi försöker göra är att tillföra kunskap i en fråga där empiriska studier i svensk kontext är en bristvara. Detta borde välkomnas av alla som intresserar sig för dessa frågor, oavsett ideologisk ståndpunkt. Att Hamilton inte är speciellt intresserad av fakta märks dock på det sätt som hon lyfter fram vissa saker, men helt bortser från andra, ur vår rapport. I stället för att gå in på detaljer kring varför hennes tolkning är fel uppmanar vi alla med ett genuint intresse för dessa frågor att själva läsa rapporten och bilda sig en egen uppfattning.

Sen skulle det naturligtvis, som Hamilton påpekar, varit önskvärt att studien inkluderade fler kommuner. Vi arbetar för närvarande på att sammanställa sådan data (bland annat från Stockholms kommun som Hamilton nämner). Vi väljer ändå att gå ut med resultaten från vår första studie, då vi tror att generaliserbarheten är förhållandevis god. De två kommuner (Botkyrka och Linköping) som vi studerar har områden som kan anses vara representative för ett antal av Sveriges olika ”typområden”.

Slutligen vill vi påpeka att vi tycker att det är fullt legitimt att som Hamilton, på ideologisk grund, vara för ett obligatoriskt skolval. Vi anser dock inte att det är legitimt att argumentera för detta genom att hävda att en sådan reform skulle minska segregationen eller förbättra resultaten, utan bevis. Om Hamilton sitter på några sådana är hon hemskt välkommen att lägga fram dem.

Dany Kessel, doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Elisabet Olme, doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SkolvalSegregationFriskolor

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev