Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Vi hjälper kommunerna att granska förskolor rätt

I en artikel här på Dagen Samhälle Debatt 8 juni lyfts det fram att kommunerna behöver hjälp att granska förskolorna. Det instämmer Friskolornas riksförbund i, och tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är vi nu mitt uppe i det arbetet.

Publicerad: 17 juni 2011, 12:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Förskola

Redan innan Skolinspektionens rapport om kommunernas tillsyn av de fristående förskolorna presenterades den i maj i år hade vi sett problemen. Ett problem är att både kommuner och fristående förskolor ibland har svårt att dra gränsen mellan vad som är den fristående förskolans ansvar och vad kommunen i sin tillsyn ska kontrollera.

Skolförfattningarna är tydliga med att det är den fristående förskolan som själv ansvarar för att man bedriver en verksamhet med god kvalitet och följer de bestämmelser som gäller. Kommunens uppdrag är att kontrollera att den fristående förskolan tar det ansvaret. Det är alltså inte kommunen som bestämmer hur den fristående förskoleverksamheten ska se ut. Det är skollagen, läroplanen och andra författningar som förskolan ska följa - bestämmelser som alla syftar till att barnen i förskolan ska kunna utvecklas på bästa sätt i en bra och trygg miljö, alltså i en verksamhet av god kvalitet.

Från den 1 juli i år gäller samma regler för kommunala och fristående förskolor. Och både skollag och läroplan har förändrats bland annat just för att stärka kvaliteten i förskolorna.

På grund av dessa förändringar är det nu viktigt att både kommuner och fristående förskolor får ett konkret, tydligt och snabbt stöd i deras respektive uppdrag. Friskolornas riksförbund och SKL genomför därför just nu med medverkan av Skolinspektionen en serie konferenser runt om i landet. Där belyser vi de nya bestämmelserna och diskuterar hur kommunernas tillsyn bättre ska kunna riktas mot de nationella kraven på god kvalitet snarare än kvantitativa mått. En konferens har redan hållits i Lund med intressanta och bra diskussioner. På tisdag den 14 juni hålls konferensen i Stockholm och den 7 september är det Göteborgs tur.

Vi hälsar alla välkomna till våra kommande konferenser och vi kommer även på andra sätt att fortsätta vårt arbete för att stödja både kommuner och fristående förskolor i deras respektive uppdrag för att barnen ska kunna utvecklas i en förskola av bästa kvalitet.

Carl-Gustaf Stawström, kanslichef, Friskolornas riksförbund
Gudrun Rendling, förbundsjurist, Friskolornas riksförbund

Carl-Gustaf Stawström, Kanslichef Friskolornas riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Förskola

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev