Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Vi har råd att ge barn mat för dagen”

Som kommunpolitiker råder jag inte över migrationspolitiken. Däremot behöver jag förhålla mig till socialtjänstlagen och de konsekvenser som rikspolitiken får på kommunal nivå, skriver Åsa Lindhagen (MP) in en slutreplik om ekonomiskt stöd till papperslösa barn.

Publicerad: 8 november 2017, 12:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är svårt att förstå resonemanget om att barnens situation försämras om socialtjänsten ger dem stöd.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FörsörjningsstödSocialtjänsten

SLUTREPLIK Moderaterna och Sverigedemokraterna i Stockholms stad menar att vi gör barn till familjeförsörjare när vi förtydligar att barn med papperslösa föräldrar kan beviljas ekonomiskt bistånd upp till full norm. I Stockholms kommunfullmäktige röstade också båda partierna emot förslaget.

Sedan tidigare har barn till papperslösa rätt att gå i skola. Men de har också rätt till mat på bordet och tak över huvudet. Att vi ger dessa barn möjlighet att få ekonomiskt bistånd kommer att betyda väldigt mycket för barnen, som ofta lever under mycket svåra omständigheter. Däremot gör det dem inte till familjeförsörjare. Det är svårt att förstå hur Moderaterna och Sverigedemokraterna resonerar när de menar att situationen blir sämre för barnen om socialtjänsten ger dem stöd.

Det kan vara värt att påminna om att barn, alla barn oavsett var de kommer ifrån och oavsett deras legala status, har rätt till skydd enligt svensk lagstiftning. Även papperslösa vuxna har rättigheter och kan inom det ekonomiska biståndet beviljas akut nödhjälp.

Därför blir det svårt att förstå M:s budskap om att ”ett nej är ett nej” eller SD:s argumentation om att Stockholm ska vara ”en stad där lagar följs”.

Som kommunpolitiker råder jag inte över migrationspolitiken eller om den som fått avslag på sin asylansökan lämnar landet eller inte. Däremot behöver jag förhålla mig till socialtjänstlagen och de konsekvenser som rikspolitiken får på kommunal nivå. Den 1 januari 2020 ska dessutom barnkonventionen bli svensk lag. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard, bostad, kläder, mat och rent vatten och barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Att Stockholm i god tid förbereder sig för att leva upp till barnkonventionen och därmed följa den svenska lagstiftningen borde vara något som både M och SD ställer sig bakom. De kan också känna sig trygga med att en ekonomisk utvärdering av de nya riktlinjerna ska ske efter att regelverket tillämpats i ett år.

Antalet personer som har behov av ekonomiskt bistånd har minskat kraftigt i vår stad. Faktum är att antalet inte varit så lågt sedan 1965. Enbart minskningen som skedde under 2016 gjorde att Stockholm sparade 48 miljoner kronor. Vi har med andra ord utrymme att säkerställa att barn i vår stad har mat för dagen. Allt annat vore oansvarigt.

Åsa Lindhagen, socialborgarråd (MP) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev