söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Vi fortsätter med skoluniform”

Skolinspektionens nej till skoluniform på vår skola är djupt beklagligt och underminerar rektorers och lärares auktoritet. Svensk skola behöver inte mer flum där eleverna får bestämma. Beslutet skickar därmed en signal om att skollagen behöver förändras!

Publicerad: 15 december 2017, 14:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi efterlyser en annan hållning från skolmyndigheterna. En som återupprättar de vuxnas auktoritet i svenska skolor.”


Ämnen i artikeln:

SkolinspektionenSkolanUtbildningEleverFriskolor

Under hösten har det stormat kring Nordic International School på grund av vår skoluniform, som Skolinspektionen hävdar strider mot skollagen. Kommentarer i sociala medier visar dock att majoriteten är positiv till skoluniform. De flesta verkar tycka att om elever och föräldrar valt skolan så är det väl upp till dem. Det finns ju andra skolor att välja på.

Det finns några upprörda röster som vänder sig mot att skolor ”bestraffar” elever. De har antagligen inte kunskap om konsekvenstrappan i det femte kapitlet av svensk skollag. Den innebär att elever som bryter mot skolans ordningsregler först får en tillsägelse, om beteendet inte ändras kan följderna sedan bli utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, omplacering eller avstängning. Den lagstiftningen gäller på alla svenska skolor.

Det beslut som Skolinspektionen delgett oss innebär att bestämmelser kring klädsel inte får finnas i ordningsreglerna. Däremot får alla skolor ha en klädpolicy vid sidan av ordningsreglerna. Konsekvenstrappan får dock inte användas på någon skola när elever bryter mot skolans klädpolicy.

I vårt fall är det inte ett problem då skola, föräldrar och elever är överens om skolklädseln. Det som är ett problem är dock att Skolinspektionens beslut underminerar rektorers och lärares auktoritet.

Om det är ett ingrepp i elevens frihet och integritet att inte själv få bestämma över sin klädsel innebär det då att elever får klä sig hur som helst i svensk skola? Utan att vare sig lärare eller rektor får säga till eller vidta åtgärder?

Vi efterlyser en annan hållning från skolmyndigheterna. En som återupprättar de vuxnas auktoritet i svenska skolor. Lärarnas auktoritet har urholkats och skolor har stora problem att upprätthålla ordning och skapa förutsättningar för lärande. Det behövs inte mer flum om att eleverna ska bestämma själva, utan svart på vitt att det är rektorer och lärare som bestämmer på våra skolor. I den kontexten är beslutet om att inte klädregler får finnas i ordningsreglerna djupt beklagligt. Detta borde vara en tydlig signal till de politiska partierna om att skollagen behöver förändras.

Jag är helt övertygad om att ordning och reda i skolan är en grundläggande förutsättning för att alla elever ska få den utbildning de har rätt till – och därmed en bra start i livet. När vi drog igång Nordic International School var det en viktig utgångspunkt. Vi har tydliga regler för hur man uppför sig och tilltalar varandra.

Vi har valt att ge skolan en tydlig internationell profil med undervisning på engelska, höga kunskapskrav och modern pedagogik som förutsätter täta individuella samtal samt noggrann återrapportering till vårdnadshavarna. Vi införde klädkod för elever och medarbetare och  vårdnadshavarna öser beröm över skolan, inklusive skoluniformen.

Nordic International School kommer att fortsätta med skoluniform enligt gällande svensk lagstiftning, det vill säga i form av en klädpolicy. Vi kommer att erbjuda skolor med ordning och reda där lärarna är auktoriteter och bestämmer i sina klassrum. Vi har drygt 1 600 elever i kö till skolan och vi får nio behöriga sökande per lärartjänst. Det om något visar att vi inte är ensamma om att tycka att detta är rätt väg framåt.

Christine Karmfalk, vd Nordic International School

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev