Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Vi försvarar gymnasiet mot Björklunds nedskärningar

Våra unga är allt för viktiga för gymnasieskolan ska tvingas till ytterligare nedskärningar på grund av ett bakvänt resonemang hos regeringen. Våra tre kommuner kommer därför skjuta till de pengar som regeringen drar in från gymnasieskolan, skriver tre kommunstyrelseordföranden.

Publicerad: 28 december 2011, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Gymnasieutbildning

Säg den politiker som inte tror på och arbetar för en bättre morgondag. Alla vill vi bidra till att dagens barn och unga ska få en ännu bättre framtid än vi själva haft.

I varenda kommun i Sverige pågår arbetet med att öka kvalitén i skolundervisningen och den rektor som inte med morot, piska och förstoringsglas följer elevernas kunskapsutveckling och resultat begår tjänstefel. Sveriges Riksdag har beslutat om en ny gymnasiereform i förvissning om att den bidrar till ökade kunskaper hos våra unga.

Mot bakgrund av detta har vi mycket svårt att förstå hur Utbildningsminister Jan Björklund (FP) och övriga alliansregeringen kan besluta om sänkta anslag till gymnasieskolan. Sammantaget minskar anslagen till gymnasiet med 675 Mkr nästa år. Det betyder för våra tre kommuner 1,6 Mkr mindre nästa år och 3,2 Mkr mindre år 2014.

Regeringen motiverar sänkningen med gymnasiereformen men kan samtidigt inte visa på vilket sätt den skulle ge lägre kostnader för kommunerna. Över partigränserna har man i Sveriges Kommuner och Landsting framhållit att kostnaderna snarare kommer att öka med den nya gymnasieskolan. Regeringens agerande rimmar illa med viljan att bidra till en bättre framtid för våra unga.

I norra Västmanland är det redan i dag allt för få elever (i snitt 63 procent, fler i Fagersta än i Norberg och Skinnskatteberg) som avslutar gymnasiet och tar examen. Det får konsekvenser för den enskilde individens möjligheter att hitta en plats på arbetsmarknaden, möjligheterna till att försörja sig själv och det får konsekvenser för självkänslan och välmåendet. Att en förhållandevis låg andel av våra unga har en gymnasieutbildning får också konsekvenser för det regionala näringslivets möjligheter att hitta kompetent arbetskraft och växa i den takt de annars skulle kunna.

Vi arbetar aktivt för att fler ungdomar ska fullfölja gymnasiet och vi kan inte stillatigande se på när regeringen ytterligare försämrar förutsättningarna för detta. Våra unga är allt för viktiga för att en redan resursknapp gymnasieskola ska tvingas till ytterligare nedskärningar på grund av ett bakvänt resonemang hos vår regering.

Vi tre kommuner kommer därför nästa år att skjuta till de pengar som regeringen drar in från gymnasieskolan. Det är pengar som behövs inom andra verksamheter i våra kommuner och konsekvensen blir att regeringens skattesänkarpolitik återigen drabbar de kommunala basverksamheterna.

Vår fråga till Jan Björklund lyder: Vilken kommunal verksamhet tycker du att vi ska ta pengar ifrån för att kompensera för regeringens sänkta anslag till gymnasieskolan?

Stig Henriksson mfl, Kommunstyrelsens ordförande (V), Fagersta

Åsa Eriksson, Kommunstyrelsens ordförande (S), Norberg

Lars Andersson, Kommunstyrelsens ordförande (S), Skinnskatteberg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Gymnasieutbildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News