Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Vi borgerliga måste erkänna skolans problem”

Dagens skolsystem lider av korruption. Att problemen är kopplade till valfrihet och vinstdrivande skolor har borgerliga politiker ofta svårt att erkänna. Ska vår dysfunktionella skolmarknad förbättras måste ideologiska skygglappar bort.

Publicerad: 11 december 2018, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Problemen med felaktiga incitament, glädjebetyg och oseriösa skolor måste lösas.”

Foto: Mikael Fritzon, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

FriskolorBetygBetygsinflationSkolorganisationSkolval

I dagens skolsystem finns felaktiga incitament som uppmuntrar till fusk i stället för kvalitetsfokus. Det tycks löna sig bättre att konkurrera genom att sätta glädjebetyg än genom god undervisning. Denna farliga incitamentsstruktur skapar en allians mellan skolledare/lärare/föräldrar/elever där det lönar sig för samtliga med glädjebetyg, samtidigt som samhällsintresset och rättvisan tar skada. Undersökningar tyder på att framförallt skolor som drivs av aktiebolag sätter omotiverade betyg. Sådana missförhållanden skapar sedan problem på högskolan. Dels riskerar duktiga elever att missa utbildningsplatser på grund av att andra elever fått felaktiga betyg. Dels blir det svårare för den som fått glädjebetyg att klara framtida högre studier.

Också kontrollsystemet brister. Nationella prov rättas internt och i de ämnen där dessa prov inte förekommer är myndigheternas kontroll över betygsättningen svag. Konkurrens och valfrihet ger ofta kvalitetsvinster, men det bygger på att ”systemet” (marknadens regelverk) ger incitament till kvalitetsökningar och prissänkningar snarare än för fusk. Utfallet av dagens skolmarknad är det skoldebattören Isak Skogstad kallar för ”fritidsgårdar utan lärande”. Till detta tillkommer ett antal märkliga religiösa friskolor. Offren för dessa oseriösa skolor är våra elever.

Tyvärr har  borgerliga politiker ofta undvikit att erkänna dessa problem. Sannolikt för att frågor om valfrihet och aktiebolag skapar ideologiskt besvärliga dilemman. Men valfrihet och aktiebolag borde ses som medel i en skolpolitik som syftar till en välfungerande kunskapsskola, inte som överordnade dogmatiska mål.

Från vänsterhåll föreslås vinstförbud. Ett förbud mot aktiebolag i skolan är en möjlighet att överväga, utan att i övrigt dela vänsterns ideologi. Det svenska systemet med aktiebolag som driver skolor finansierade av skattepengar är ovanligt.

Mångfalden skulle vi i stället kunna få genom att exempelvis stiftelsedrivna friskolor som erbjuder olika typer av pedagogik får vara kvar. Men ska ett systemskifte genomföras måste också andra delar så som skolvalsmodellen och skolpengen tas upp till diskussion. Kanske kan man också överväga att lämna det målrelaterade betygssystemet och återgå till ett relativt.

En annan väg är att justera inom det befintliga systemet. Då krävs en utökad kontrollapparat i form av myndigheter med skarpare övervakningsverktyg. Att låta nationella prov rättas externt är också en möjlighet, tillsammans med ett regelverk som anger att betygssnittet på en skola endast får avvika inom ett visst spann från resultaten på nationella prov.

Problemen med felaktiga incitament, glädjebetyg och oseriösa skolor måste lösas. Att enbart ropa ”valfrihet”, eller att tala om att Engelska skolan har lång kö duger inte som svar på dessa problem. Bättre krävs.

Tomas Hansson, gymnasielärare och förstelärare, medlem i Liberalerna sedan 1991

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev