lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Vi arbetar för att stärka läraryrket!

Lärare som har rätt förutsättningar att ge alla elever en bra undervisning är nyckeln för att fortsätta stärka kunskapsresultaten och likvärdigheten i svensk skola. Därför behövs fler insatser för att ge lärare och skolledare rätt förutsättningar att utföra sitt viktiga arbete och utvecklas i sina yrken. Det skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning samt Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Publicerad: 22 december 2017, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kompetensutveckling kan inte hänga på arbetsgivarnas godtyckliga initiativ, skriver debattörerna. Foto: Christian Rehn / Lärarförbundet


Ämnen i artikeln:

LärarförbundetSkolanUtbildningLärareKompetensutveckling

Att vara lärare är vare sig ett kall eller något du föds till. Att vara lärare är att tillhöra en profession med gedigen kunskapsgrund från en lång utbildning med ett stort yrkesansvar och att arbeta utifrån målet om att varje barn och elev ska nå sin fulla potential. I skollagen slås det fast att svensk skola ska erbjuda en likvärdig utbildning med hög kvalitet för alla elever.

Vi vet att elever som får möta behöriga lärare generellt uppvisar bättre kunskapsresultat än elever som undervisas av obehöriga. Vi vet också sedan länge att lärarbehörigheten och lärarerfarenheten är som lägst i de skolor som har de tuffaste socioekonomiska förutsättningarna. För att stärka likvärdigheten och jämlikheten i skolan är en väl fungerande kompetensförsörjning av välutbildade lärare avgörande. Det understryker vikten av att arbetet för ett mer attraktivt läraryrke fortsätter med full kraft. Regeringens satsningar på fler vägar till läraryrket, minskad administration och höjda lärarlöner behöver fortsätta.

Lärarprofessionens huvudfokus ska vara elevens lärande och det kräver en lärarutbildning och ett stort yrkesetiskt och kollegialt ansvar. Men det räcker inte. En examen och en lärarlegitimation vid 25 års ålder håller inte för att undervisa med hög kvalitet i ytterligare 40 års tid fram till pensionering. Precis som omvärlden förändras måste undervisningen i skolan följa med i samhällets utveckling och uppdateras utifrån aktuell forskning.

Därför krävs bättre möjligheter till en kontinuerlig utveckling i yrket under hela yrkeslivet. Under många år har Sverige saknat ett starkt system för lärares och skolledares utveckling. Kompetensutveckling har varit upp till ditt eget eller arbetsgivarnas godtyckliga initiativ. Det här måste förändras.

Ett stort arbete sker nu för att göra detta möjligt. Skolkommissionen har lagt fram en rad omfattande förslag på hur lärare och skolledare kan få ökad möjlighet att utvecklas och stärkas i yrket. Här är kommissionens förslag om så kallat professionsprogram intressant. Det vill säga att ge alla lärare en löpande karriär- och kompetensutveckling under hela yrkeslivet.

Därtill behövs också mer samarbete på regional nivå mellan kommuner och friskolor och universitet och högskolor. Lärare måste ges möjlighet att fylla på med ny och aktuell kunskap och lärarstudenter ska få en utbildning som förbereder dem för arbetslivet. Här har regeringen startat en angelägen översyn om hur samarbetet kan öka och utvecklas med en grund i den praktiknära forskningen.

Detta breda arbete för att stärka läraryrket behövs för att kunskapsresultaten ska kunna fortsätta öka i skolan. För oss är målet givet: alla barn och elever ska få möta kompetenta och behöriga lärare som har tid och rätt förutsättningar att undervisa och själva äga utvecklingen av sin profession och kunskapsgrund.

Det är vägen framåt för att stärka skolan och på sikt hela samhällsbygget.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev