Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Västerås skolor deltar inte i betygsexperimentet

Västerås skolor kommer inte att delta i den experimentverkstad med betyg i årskurs fyra som regeringen och alliansen presenterade i går. Vi hoppas att fler kommuner följer vårt exempel, skriver fyra kommunalråd i Västerås.

Publicerad: 12 februari 2015, 12:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi hoppas att fler kommuner och andra huvudmän följer vårt och andras exempel.


Ämnen i artikeln:

Betyg

I går onsdag offentliggjordes den överenskommelse som regeringen och alliansen träffat gällande skolan i Sverige. Överenskommelsen öppnar upp för att kunna införa betyg från årskurs 4 som en försöksverksamhet på maximalt 100 skolor i landet.

Vi vill redan nu klargöra att inga skolor i Västerås stads regi kommer att ansöka om att ingå i denna experimentverksamhet. Det finns inga vetenskapliga belägg för att resultaten skulle bli bättre med tidiga betyg i skolan. Både lärarfacken och elevorganisationer har gått ut och tagit avstånd från betyg i lägre årskurser. Att ens genomföra ett försök anser vi vara fel väg att gå, men det är i alla fall bättre än att det genomförs i hela landet.

Här i Västerås behöver skolan arbetsro efter flera år av reformer på nationell nivå och en stor organisationsomställning inom staden. Lärare och rektorer behöver få tid att fokusera på det som är huvuduppdraget; att ge varje elev möjlighet att nå kunskapsmålen.

Vi hoppas att fler kommuner och andra huvudmän följer vårt och andras exempel och deklarerar sin avsikt att inte delta i ett experiment med eleverna som helt saknar vetenskapligt stöd.

Betyg från åk 6 har bara funnits i några år och vi anser att det är viktigt att utvärdera den reformen innan man beslutar om något annat. Tidigare betyg ger inte automatiskt bättre skolresultat, tvärtom riskerar det i stället att öka segregeringen och slå ut de elever som redan i dag har lite extra utmaningar.

Barn behöver stimuleras att känna nyfikenhet och vi behöver göra allt vi kan för att skolan ska vara en plats som ökar lusten att lära, där förväntningarna är höga. Däremot ska barn inte stressas av prestationsmätningar.

Vi ser det därför som positivt att de nationella proven som förut varit obligatoriska i årskurs 6 görs frivilliga samt att vi tar ett första viktigt steg mot en läsa-, skriva- och räknagaranti. Det är också positivt att det finns öppningar för mer digitaliserade nationella prov, vilket skulle underlätta rättning och utvärdering samt minska lärarnas administrativa börda.

Carin Lidman, kommunalråd (S) Västerås

Viktoria Skure Eriksson, (C) kommunalråd Västerås

Marléne Tamlin, (MP), kommunalråd

Amanda Agestav, (KD), kommunalråd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Betyg

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev