Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Varenda unge ska klara gymnasiet”

Lärarbristen, gymnasiebehörighet och marknadssystemet hör till de stora utmaningarna på skolans område. När allt fler arbetslösa bara har grundskoleutbildning måste politiken höja ambitionsnivån.

Publicerad: 23 februari 2017, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Alla elever ska möta behöriga lärare. Och vi ska ge förutsättningar för våra lärare att fokusera på sin huvuduppgift att vara just lärare.”

Foto: Janerik Henriksson/TT


Ämnen i artikeln:

LärareSocialdemokraternaGymnasieutbildning

Socialdemokraternas partikongress närmar sig. Där ska vi staka ut framtiden, med fokus på att säkerställa att den svenska modellen utvecklas, inte avvecklas. När vi gör det har vi att ta ställning till ett antal stora utmaningar på skolans område. En av dem är lärarbristen. En annan är den svaga ställning på arbetsmarknaden som de som går i skolan nu kommer att ha, om de inte slutför gymnasiet. En tredje fråga gäller det marknadssystem som är uppbyggt kring skolan.

Regeringen har i en unik satsning, lärarlönelyftet, bidragit till att stärka läraryrkets attraktivitet. Trots denna och andra satsningar kommer lärarbristen att vara ett stort samhällsproblem för överskådlig framtid. Alltför länge har alltför lite gjorts för att göra läraryrket attraktivt. Samtidigt har vi flera år av stora barnkullar framför oss, som ska gå igenom tolv år i skolan.

Dessutom har vi en matchningsproblematik på arbetsmarknaden, där för få har tillräckliga kvalifikationer att söka de jobb som finns. Det finns 100 000 lediga jobb men 350 000 arbetslösa. Samtidigt uppger över 60 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag att de har svårt att hitta arbetskraft med rätt kunskap och erfarenhet. Medlemsföretagen i Företagarna uppger att de enbart lyckats rekrytera rätt kompetens i varannan rekrytering.

För individen och för den svenska modellen är en gymnasieutbildning nyckeln till framtiden. Den som inte har en gymnasieutbildning löper mer än dubbelt så stor risk att bli arbetslös som den som har tagit studenten. När personer med bara grundskoleutbildning ökar i arbetslöshetsstatistiken och arbetsmarknaden i allt högre omfattning ställer krav på gymnasieexamen vid anställning – då måste politiken höja ambitionsnivån.

Vi vill att skolan ska vara ett tempel för undervisning. En god och högkvalitativ undervisning är det viktigaste verktyget vi har för att säkerställa att eleverna lär sig och klarar hela skolan samt att eleverna utvecklas som demokratiska medborgare.

Därför föreslår Socialdemokraternas partistyrelse inför kongressen att det långsiktiga målet, i takt med att resurserna medger det, är att införa obligatorisk lovskola och mer undervisningstid så att alla elever har möjlighet att bli behöriga till gymnasieskolan.

Detta är den naturliga fortsättningen på den linje som regeringen stakat ut med det förslag som lades nyligen om att alla elever i årskurs 8 och 9 ska ha rätt till skola på loven, för att klara att komma in på gymnasiet.

Därtill vill vi socialdemokrater göra gymnasiet obligatoriskt. I dagsläget  går cirka en tredjedel av gymnasieeleverna ut med ofullständiga betyg. De tar på sig studentmössan och sjunger om en ljusnande framtid, men så länge de inte kan visa upp att de har klarat av gymnasiet, så kommer den framtiden att se mörk ut. Det är en björntjänst att förespegla ungdomar att de skulle klara sig i framtiden utan en gymnasieexamen, när arbetsgivarna i praktiken kräver det. Oavsett bakgrund ska du som elev ges det stöd och de resurser som behövs för att du i slutänden ska få en gymnasieexamen och en väg in på arbetsmarknaden.

Samtidigt möter vi ett kompakt motstånd från oppositionen i riksdagen mot att begränsa vinster i välfärden. I stället för att lita på att lärarna kommer att kunna ge eleverna en rikhaltig undervisning, bara resurserna finns, vill Moderaterna bygga upp byråkratiska kontrollapparater och administrativa överbyggnader, för att kunna säkerställa att företag ska kunna fortsätta ta ut vinst.

Alla skolor ska vara bra skolor, och våra elevers skolgång ska präglas av kunskap och bildning. Alla elever ska möta behöriga lärare. Och vi ska ge förutsättningar för våra lärare att fokusera på sin huvuduppgift att vara just lärare – proffsen ska få vara proffs. Därför vill partistyrelsen stärka lärarnas ledarskap i klassrummet. Staten ska ta ett större ansvar för lärares kompetensutveckling och säkerställa studiero i klassrummet.

Socialdemokraternas fokus är alla elevers kunskap och bildning. Undervisning är skolans viktigaste verktyg för att främja kunskap och bildning. Samtidigt är lärarbristen ett av de mest akuta och samtidigt långsiktiga problem vi har att hantera. Det ska vi göra samtidigt som vi stakar ut en riktning för framtiden.

Politik är att vilja. Och att kavla upp ärmarna och göra. Som socialdemokrat är det min övertygelse att vi kan, och måste, kombinera insatser här och nu för att motverka lärarbristen med långsiktiga ambitioner om att varenda unge ska kunna klara gymnasiet. Det är bara då alla skolor kan bli bra skolor.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev