Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Valfriheten ska omfatta alla elever

Grön Ungdom och Friskolornas riksförbund menar att det finns goda skäl att värna och utveckla valfriheten samtidigt som vi kan uppnå en mer jämlik skola. Därför föreslår vi i dag att valfriheten ska omfatta alla elever i Sverige. Den ska inte gå att välja bort. Alla ska göra ett aktivt val av skola.

Publicerad: 12 februari 2016, 04:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Skolvalet är ett av de viktigaste verktygen för en mer jämlik skola. Det ökar blandningen av elever i många skolor.


Ämnen i artikeln:

SkolvalFriskolor

Just nu pågår en intensiv period då elever runt om i Sverige väljer gymnasieskolor. Skolvalet har gjort det möjligt för många elever att välja en skola som passar elevens egen utveckling och speciella behov. Valmöjligheterna har inneburit fler klassresor och en ökad mångfald. Det är därför inte konstigt att skolvalet är populärt.

I dag finns ett mycket starkt stöd för föräldrar och elevers rätt att välja skola. I ungdomsbarometern svarar 9 av 10 ungdomar att de gillar att välja skola. 8 av 10 medborgare anser att det är rätt att elever och föräldrar kan välja vilken grundskola som barnen ska gå i.

Alla reformer behöver utvecklas i takt med sin omgivning, så även skolvalet. Den svenska skolan ser annorlunda ut idag jämfört med när skolvalsreformen drevs igenom på 90-talet. I dag är den dominerande utmaningen de sjunkande resultaten. Till det ska läggas en ökande boendesegregation, skolans utmaningar med alltfler elever med olika bakgrund och det som det innebär för likvärdigheten och integrationen.

Det finns i debatten olika förslag på hur vi kan uppnå en mer sammanhållen skola. En del menar att en mer jämlik skola förutsätter inskränkningar i valfriheten. Det håller vi inte med om, klassresorna kommer då att bli färre.

Med begränsningar i skolvalet riskerar de elever och föräldrar som är mest välinformerade att få ett övertag. De föräldrar som sätter sina barn i kö i en skola redan från BB har ett informationsövertag jämfört med mindre välinformerade föräldrar och elever. Att styra elevsammansättningen genom att fördela barn till olika skolor skulle dessutom innebära att individer behöver klassificeras efter bakgrund på det sätt som till exempel sker i USA, men som vi är främmande för i Sverige.

Det många debattörer väljer att bortse ifrån är att skolvalet är ett av de viktigaste verktygen för en mer jämlik skola. Skolvalet ökar blandningen av elever i många skolor. Varje år lämnar till exempel 4 000 barn och ungdomar Stockholms ytterområden till förmån för innerstadsskolor. Cirka 35 procent av eleverna i Tensta och Rinkeby väljer att pendla till skolor i andra områden.

Det råder inget tvivel om att grundskolan är den viktigaste delen av en individs utbildning för att hen ska få en bra start i livet. I rödgrönt styrda Botkyrka såväl som i borgerligt ledda Nacka gäller obligatoriska och aktiva skolval till grundskolan. Det har visat sig vara ett framgångsrecept.

I Botkyrka erbjuder kommunen vägledande samtal med tolk för att lotsa till lämplig skola. I Nacka bor de familjerna som är mest aktiva att välja skola i Fisksätra – ett område där många utrikesfödda bor. Från Fisksätra pendlar varje morgon åtta av tio eleverna till skolor i andra områden.

Grön Ungdom och Friskolornas riksförbund menar att det finns goda skäl att värna och utveckla valfriheten samtidigt som vi kan uppnå en mer jämlik skola. Därför föreslår vi i dag att valfriheten ska omfatta alla elever i Sverige. Den ska inte gå att välja bort. Alla ska göra ett aktivt val av skola.

En modell bör nationellt tas fram där samtliga kommuner har som utgångspunkt att tillämpa obligatoriska val också till grundskolan. Skolverket bör få ett uppdrag att se till att valfriheten kommer alla elever till del och att den information som krävs för att göra valet finns tillhands för elever och föräldrar.

Frågan om att införa aktiva skolval bör kunna samla en bred majoritet i riksdagen. Det finns en samsyn kring att något behöver göras för att få en mer jämlik skola.

Både utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) har tydligt signalerat att segregationen skulle varit ännu större utan det fria skolvalet. De borgerliga partierna har traditionellt värnat valfriheten men söker nya vägar att möta föräldrars oro kring segregationen på.

Vi ser med oro på att varken regeringen eller de borgerliga partierna har presenterat konkreta och samlade förslag i en så angelägen fråga som att utveckla det fria skolvalet.

Framför oss finns nu ett viktigt val. Antingen lyssnar vi på föräldrar och elever, behåller och utvecklar det populära skolvalet. Eller skruvar vi tillbaka tiden och låter politiker placera elever på olika skolor. Drygt 20 år efter att skolvalet infördes finns det möjligheter att gå vidare med aktiva och obligatoriska skolval för alla elever.

Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Lorentz Tovatt, språkrör Grön Ungdom

Neira Kahrimanovic, utbildningspolitisk talesperson Grön Ungdom

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SkolvalFriskolor

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev