Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

V: Ta ansvar för barnen – slopa de tidiga betygen

Forskarna är eniga. Inte en enda forskningsrapport kan visa att tidiga betyg skulle gynna elevers kunskapsutveckling. Betygen i årskurs sex bör därför avvecklas, och de planerade experimenten med betyg från fjärdeklass skrotas. Det skriver Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson Daniel Riazat.

Publicerad: 18 oktober 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Även lärare och skolledare menar att fokus bör ligga på åtgärder som stärker elevers kunskaper i stället för att skapa betygshets, skriver Daniel Riazat (V).


Ämnen i artikeln:

BetygGustav FridolinBetygsinflation

Inte en enda forskningsrapport kan visa att tidiga betyg skulle gynna elevers kunskapsutveckling.

Skolverket konstaterar i en rapport att de tidigare betygen – från åk 6 – inte resulterat i att fler blivit godkända i senare årskurser. Resultaten visar att hälften av de elever som fick F (icke godkänt) i matematik i årskurs sex för tre år sedan fick samma betyg när de gick ut nian. Liknande trend finns i andra ämnen, såsom svenska och svenska som andra språk.

Förra året presenterade Vetenskapsrådet en forskningsrapport där idén med tidiga betyg sågades. Christian Lundahl, professor i pedagogik, som ledde arbetet med rapporten ”Forskning och skola i samverkan” konstaterade tillsammans med sina kollegor att tidiga betyg har negativ inverkan på eleverna. Framför allt på de elever som har det svårt i skolan.

Även lärare och skolledare har uttryckt sin oro och menar att fokus bör ligga på åtgärder som stärker elevers kunskaper istället för att skapa betygshets. Trots detta har såväl de borgerliga som regeringspartierna valt att fortsätta med betygsexperimentet och blundar dessutom för betygsinflationen utan att ha någon som helst stöd i forskningen.

Att Jan Björklund och Liberalerna bortser från professionens kompetens och alla rapporter som bekräftar betygens negativa påverkan är inte oväntat, men nu när även Skolverkets siffror bekräftar forskarnas och lärarnas argumentation så bör regeringen agera snarast. Utbildningsminister Gustav Fridolins (MP) kommentar till rapporten är endast att det är ”anmärkningsvärt” och att han är ”bekymrad”, men några åtgärder föreslås inte.

Den svenska skolan har stora likvärdighetsproblem. Över två decennier av liberal utbildningspolitik har skapat ett skolsystem där elevers möjligheter att uppnå sin fulla kunskapspotential är mer beroende av föräldrarnas utbildningsbakgrund, deras klasstillhörighet och bostadsområde än någonting annat. För att vända på detta är betygshets inte ett alternativ.

Vänsterpartiet har gång på gång föreslagit olika åtgärder för att skapa en likvärdig skola, med fokus på kunskap. Svensk skola ska inte genomgå slarviga hafsverk, men uppenbara problem måste åtgärdas.

Vi anser att:

Skolverkets, Vetenskapsrådet och professionens varningar om tidiga betyg måste tas hänsyn till, betyg från årskurs sex avvecklas inom ett par år och det planerade experimentet med betyg från årskurs fyra ska skrotas. Istället bör lärarna ges större utrymme att besluta över olika stödinsatser som ska sättas in för de barn som inte klarar av uppsatta kunskapsmål.
Betygsinflationen som är ett resultat av vinstintresset och konkurrens mellan skolor (p.g.a. ”fria skolvalet) bör stoppas snarast. Elevers kunskaper ska inte avgöras av vilka föräldrar de har, vilket bostadsområde de är bosatta i eller konkurrensen mellan skolor. Vinstintresset måste därför ut ur den svenska skolan och det ”fria skolvalet” förändras från grunden.

Barnens framtid avgörs redan idag. Vi uppmanar därför de andra partierna att lägga undan skygglapparna och börja agera i enlighet med våra förslag som har stöd i forskningen och bland professionen.

Daniel Riazat, Utbildningspolitisk talesperson (V)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev