tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Upphandlingar avslöjar hyckleriet om lärarnas status

En sak tycks förena alla som värnar om den svenska skolan. Insikten om att lärarna som yrkesgrupp har för låg status – och att detta behöver ändras. Men kommunernas sätt att gång på gång upphandla lärarvikarier med skamligt låga löner visar att i praktiken är frågan om lärarnas kvalitet och status oviktig.

Publicerad: 5 september 2014, 09:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LärareUpphandlingskriterierBemanningsföretagLärarlönerLärarbrist

En sak tycks förena alla som värnar om den svenska skolan. Insikten om att lärarna som yrkesgrupp har för låg status – och att detta behöver ändras. Flera reformer och förslag har presenterats de senaste åren, alla med ökad status som syfte. Lärarlegitimationen stod länge högst på fackens önskelista, och har nyligen införts. Förstelärarreformen syftar till att skapa karriärvägar inom yrket. Många har krav på högre lärarlöner, och nu tävlar partierna om siffror – 2 000 kr, 3 000 kronor eller 10 000 kronor mer i månaden. Som SKL nyligen redovisade har också lärarkårens generella löneutveckling de allra senaste åren varit positiv.

Eftersom skolan engagerar nästan alla medborgare och eftersom det råder enighet kring behovet av ökad status för lärare, kunde man tro att problemet snart skulle vara löst. Inget kunde vara mer fel. För vad politiker ger med ena handen tar de med den andra. Vad värre är – ofta vet den ena handen inte om att den andra existerar.

Som vd för Sveriges största företag inom personalförsörjning till förskola och skola möter jag dagligen engagerade och kunniga lärare, samt skolledare i behov av personal. Behovet av vikarier är stort vilket inte är överraskande eftersom skolan är en stor arbetsplats. Men synen på tillfällig personal i skolan är tyvärr en tydlig spegel av lärarnas låga status. Kommunerna upphandlar regelmässigt vikarier på ett sådant sätt att det bara kan uppfattas som att frågan om lärares kvalitet och status är oviktig.

Det bevisas av en rad nyligen genomförda offentliga upphandlingar i kommuner runt om i landet, där man har accepterat avtal avseende behöriga lärarvikarier till skolan till så låga timpriser som 95 kronor i timmen. Dessa timpriser ska täcka kollektivavtalsenliga löner, sociala avgifter, sjuklönekostnader samt kostnader för rekrytering och matchning. Det säger sig självt att det för en seriös arbetsgivare varken är möjligt eller eftersträvansvärt att leva upp till sådana krav. Så varför upprepas detta i upphandling efter upphandling?

Att tala om höjd status är lätt. Att sätta sig in i Lagen om offentlig upphandling (LOU) är svårare. Men det är tillämpningen av LOU som avslöjar verkligheten.

Vi har de senaste åren sett en bekymmersam utveckling där allt fler upphandlingar i praktiken bara utvärderar leverantörerna på lägsta pris istället för en kombination av pris och kvalitet. Den som vill vinna upphandlingen måste då vara billigast. Det får till följd att diskussionen om kvalitet i princip helt uteblir. Genom undermåligt genomförda upphandlingar av personal till skolan, råkar kommuner i realiteten dessutom ut för att kostnaderna skenar samtidigt som lönerna pressas. Det sker när kommuner upphandlar behörig personal, men inte följer upp att kravet på behörighet faktiskt uppfylls av leverantören. Istället betalar kommunen dyrt för de obehöriga vikarier som levereras istället. En olycklig kombination av välvilja och okunskap.

Men det går inte bara att skylla på okunskap hos politiker eller tjänstemän. Via offentliga upphandlingar hoppas politiker ofta lösa andra politiska problem. Så finns till exempel förslag om att tvinga oss som levererar kvalificerade kunskapsintensiva tjänster att erbjuda praktikplatser för arbetslösa ungdomar, till exempel sådana som saknar tillräcklig utbildning. Ena handen ställer krav på formell lärarbehörighet. Den andra kräver arbeten åt arbetslösa ungdomar utan erfarenhet och kvalifikationer. Allt detta till pressade löner, utan vidare hänsyn till kvaliteten på tjänsterna. Vi kan tyvärr konstatera att där samhället förväntar sig en ökad status och utveckling av lärare och skola, verkar politiken ofta i motsatt riktning.

Kunskapen om hur de offentliga upphandlingarna kan bidra till att utveckla kvaliteten i kommunerna måste öka. Det gäller för tjänstemän och politiker i kommunerna. Det gäller också för de ledande politiker som slåss om regeringsmakten. Vi vill gärna bidra med vår kunskap i en ökad dialog mellan kommunen och leverantörerna, gärna med tätare kontroller av att vi levererar det vi lovar.

Varje elev har rätt till en god undervisning och kompetenta lärare. Det gäller även när det råder lärarbrist vid terminsstart, eller när den ordinarie läraren av olika skäl är frånvarande. Därför är det av yttersta vikt att rekrytering, matchning och ledarskap även för vikarier håller hög kvalitet. Att vem som helst för en spottstyver skulle kunna ta lärarens plats är en spegling av lärarnas låga status. Detta måste ändras.

Patricia Kimondo, vd Lärarförmedlarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev