Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Tvålärarsystem höjer resultaten i skolan”

Tvålärarsystem kan vara avgörande för om elever i socioekonomiskt utsatta områden når behörighet till gymnasiet. Med två lärare i klassrummet får dessa elever en rimlig chans.

Publicerad: 9 november 2017, 14:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Tvålärarsystem kostar mer de första två åren, men på sikt blir det inte mer kostsamt.”

Foto: Kasto80, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

LärareSegregationBetygRektorer

Om vi inom svensk skola ska lyckas med uppdraget att alla elever ska få utbildning utifrån sina egna förutsättningar så måste det finnas fler lärare på våra skolor.

Skolor finansieras med kommunal skolpeng och statliga medel. Det är dessa extra statliga medel som kan göra skillnad i socioekonomiskt utsatta områden. Men för att de ska ge någon effekt så måste det finnas ett långsiktigt perspektiv. Pengarna måste användas målmedvetet i organisationen som dessutom måste ha ett tydligt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Tvålärarsystem innebär att det är två utbildade lärare vid varje undervisningstillfälle i klasser med cirka 30 elever. Att arbeta i tvålärarsystem ger trygghet, effektivitet och en fördjupad kunskap hos eleverna, visar de erfarenheter jag har fått under mina 17 år som skolledare.

Gärdesskolan i Sollentuna, var den första skolan där jag arbetade med tvålärarsystem. Skolan har i dag kvar det och har 100 procent behörighet till gymnasiet och sjuktal hos personalen som ligger på cirka 2 procent, att jämföra med 8 procent när vi införde arbetsmetoden.

När jag jobbade på Brunnsängskolan i Södertälje höjdes meritvärdena från tredje läsåret med tvålärarsystem. 2016 var meritvärdet för samtliga elever 203,8,  läsåret 2017 var meritvärdet 225,1. Dessutom höjdes behörigheten till gymnasiet från 83,7 procent till 88 procent 2017.

Viktigt att komma ihåg är att tvålärarsystem är ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete för att alla goda effekter ska nås. Lärarparet är tillsammans ansvarigt för planering, genomförande, utvärdering och analys. Lärarna sambedömer vid betygssättning, då båda har undervisat de elever de betygsätter.

Undervisningen blir mer varierad, vilket gynnar alla elevers kunskapsutveckling och det språkutvecklande arbetet. De två lärare som arbetar ihop har samtal om undervisningen vilket leder till djupare pedagogiska samtal kring effekter av undervisningen och förändringar för att höja resultaten. Och eleverna får utbildning utifrån sina egna förutsättningar.

Arbetsmiljön blir stabilare i och med ett kollegialt lärande i vardagen. Lärarna utsätts för mindre stress och kan ha fokus på sitt kärnuppdrag. Med tvålärarsystem så minskar det administrativa arbetet, två professionella lärare delar på de administrativa uppgifterna, vilket i sin tur ger mer tid till den pedagogiska verksamheten.

Arbetsmiljön för eleverna blir stabilare och tryggare och undervisningen blir mer varierad. Med tvålärarsystem behöver man inte sätta in vikarie vid korttidsfrånvaro, vilket också ger en ökad arbetsro både för lärare och elever.

Tvålärarsystem kan vara avgörande för om elever i socioekonomiskt utsatta områden når behörighet till gymnasiet eller ej. Elever från dessa områden är mer sårbara om skolan inte fungerar till hundra procent. Med tvålärarsystem har dessa elever en rimlig chans. Då finns det vuxna runt eleverna som kan skapa en långvarig och stabil trygghet, något som dessa elever kanske saknar i sin övriga vardag.

Tvålärarsystem kostar mer de första två åren, men på sikt blir det inte mer kostsamt. Och inom skolan måste vi börja arbeta långsiktigt. På sikt höjs resultaten och fler elever når behörighet till gymnasiet. I ett långsiktigt perspektiv är det en liten kostnad att införa tvålärarsystem mot vad det kostar om inte alla elever får utbildning utifrån sina egna förutsättningar.

Använd statliga medel för att införa tvålärarsystem!

Eva Myrehed Karlsson, har varit skolledare i 17 år, i dag konsult offfentlig sektor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev