lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Trist att ISR klagar på Academedia

Idéburna skolors riksförbund (ISR) försöker skapa onödiga motsättningar mellan olika skolor i sitt remissvar till Ägarprövningsutredningen, skriver Academedias vd Marcus Strömberg.

Publicerad: 16 juni 2015, 08:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Academedia underkänner Idéburna skolors riksförbunds remissvar till Ägarprövningsutredningen.


Ämnen i artikeln:

SkolanUtbildningFriskolorVinster i välfärden

Den svenska skolan måste bli bättre. Vi behöver alla arbeta mot den ökande segregationen, här har skolan en mycket viktig roll att fylla. Vi har också ett gemensamt ansvar att hushålla väl med våra skattepengar.

Kvalitet, segregation och hushållning med resurser är viktiga frågor som alla tre kräver krafttag. Ändå pratar vi om allt annat än just det.

Det finns många ovidkommande och konstruerade motsättningar i den svenska skolan. En seglivad föreställning är att skillnaderna mellan fristående och kommunala skolor är så betydelsefulla att det krävs en mängd särskilda lagar och regelverk för att styra över de fristående skolornas etableringar och verksamheter.

Regeringens ägarprövningsutredning som nu är ute på remiss ställer höga krav på att alla som äger skolor ska kunna visa insikt, erfarenhet och lämplighet samt förfoga över ekonomiska förutsättningar för en långsiktig verksamhet. Det är i våra ögon självklart att kunna ställa de kraven. Att skapa gräddfiler där vissa ägare på grund av driftsformen undantas från ovanstående krav vore kort sagt oseriöst. Vare sig vetenskapen eller den beprövade erfarenheten ger några som helst belägg för att till exempel kommunala skolägare är bättre än privata.

Sett mot denna bakgrund är det tråkigt att Idéburna skolors riksförbund (ISR) i sitt remissvar till ägarprövningsutredningen nu försöker skapa nya motsättningar mellan sina medlemmars skolor och andra fristående skolor. ISR klagar specifikt på Academedia och på vår ägare EQT. Förbundet skriver att de hade förväntat sig att ”den typen av ägare” hade varit lämplig att ”problematisera” i ägarprövningsutredningen.

Vi tycker att idéburna skolor och ISR är en viktig och självklar del av Skolsverige. Icke vinstdrivande skolföretag (som flera idéburna skolor är) har dock inte fått särskilt stort genomslag i Sverige. Om fler sådana etableras ökar mångfalden, vilket är bra. Ett sätt att hjälpa till från samhällets sida vore att ge den typen av företag skattelättnader.

Grundfrågan är dock en annan. Driftsformen har ingenting med om en verksamhet är idéburen eller inte att göra. En idéburen skola kan drivas som ett vanligt aktiebolag. Eller som en stiftelse. Eller som ett icke vinstdrivande aktiebolag. Eller som ett kooperativ. Eller något annat.

Alla framgångsrika och långsiktiga skolföretag vi känner till är i själva verket högst idéburna. Vi kan börja med oss själva. Academedias idé är att ”alla som valt oss ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och vi ger garantier när det gäller utbildning, kvalitet, öppenhet och trygghet.”

Internationella Engelska Skolan ”ser som sin mission att hjälpa elever från alla bakgrunder att utvecklas till produktiva och ansvariga medborgare.”

Idén om att skapa en annan sorts skola, med ett annat upplägg, med speciell pedagogik, med speciella rutiner och/eller med starka värderingar är det som binder samman alla fristående skolor. Att börja skapa motsättningar mellan olika fristående ägarformer är däremot kontraproduktivt.

Den enda motsättningen mellan skolor som är värd att ta på stort allvar är konflikten mellan å ena sidan skolor som ger eleverna goda kunskaper och goda livsförutsättningar och å andra sidan de skolor som inte gör det. I denna grundläggande fråga är det helt likgiltigt om skolan ägs av en privatperson, en vinstointresserad stiftelse i Hoting, en koncern i Stockholm eller av en föräldraförening i Harmånger. Eller för den delen av en fond, med svenska pensionspengar i, på Guernsey.

Marcus Strömberg, vd Academedia

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev