Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Tre av fyra uppskattar det fria skolvalet

Allt fler utnyttjar möjligheten att välja en annan skola än den kommunen anvisar. Och rätten att välja är mycket populär bland svenskarna, visar en undersökning. Men för att valfriheten ska bli fullständig behöver föräldrarna få bättre information.

Publicerad: 21 oktober 2011, 09:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FriskolorSkolval

En undersökning genomförd av Demoskop under juni-juli 2011 visar att 76 procent av svenskarna håller med om påståendet att det är bäst om föräldrarna får välja skola, kommunal eller fristående. Inom alla olika grupper är det ungefär lika många som håller med, oavsett om man frågar män eller kvinnor, låg- eller högutbildade, hög- eller låginkomsttagare.

I områden där friskolor är vanligare är fler positiva till ett fritt skolval. I Stockholm, där så många som en fjärdedel av barnen i grundskolan går i friskola eller en annan kommuns skola uppskattar 87 procent möjligheten att välja. Invånarna i Norrland och i Västra Götaland, där endast mellan 8 och 12 procent av barnen har valt en annan än den anvisade kommunala skolan, är lite mer försiktiga, även om andelen som uppskattar fritt skolval även där är 68 respektive 69 procent.

Bland olika partiers sympatisörer är endast Vänsterpartiet dominerat av motståndare till fritt skolval. Ändå är så många som 46 procent av vänsterväljarna för valfrihet – en siffra som överraskar med tanke på det motstånd partiet självt visar. Kanske borde frågan lyftas internt? Förutom bland socialdemokrater (34 procent emot) och sverigedemokrater (32 procent emot) är minst 75 procent av alla andra partiers sympatisörer för ett fritt skolval.

Möjligheten att själv påverka sin skolgång och därmed sin framtid är alltså uppskattad och viktig för svenskarna. Men lika viktig som rätten att välja är rätten för elever och föräldrar att få den information de behöver för att kunna göra ett så välgrundat val som möjligt.

I dag finns ingen enhetlig och för var och en tillgänglig metod för att jämföra skolors kvalitet. Därför har Friskolornas Riksförbund, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting inlett ett arbete med att ta fram ett förslag på kriterier för öppna jämförelser mellan skolor. Målet är att ta fram ett nationellt system för kvalitetsjämförelser som ska ge både skolorna själva, politiker och inte minst elever och föräldrar möjlighet att jämföra och utvärdera alla skolor.

I verksamheter som inte kan eller får konkurrera med pris ska kvaliteten avgöra. Ett synliggörande av hur väl olika skolor lyckas med sitt uppdrag skulle tvinga dem med sämre resultat att förbättra sig. De som redan erbjuder en god utbildning kommer att få den uppmuntran de förtjänar, samtidigt som de också kommer att vilja fortsätta utvecklas för att behålla sina goda resultat vid nästa mätning.

Carl-Gustaf Stawström, Kanslichef Friskolornas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FriskolorSkolval

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev