Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Tidiga betyg gör att fler elever klarar skolan

För att fler elever ska klara skolan med goda resultat och med bästa möjliga förutsättningar måste de snabbare få uppföljning och återkoppling av undervisningen. Betygen är ett av flera verktyg som visar hur väl lektionerna, läxläsningen och undervisningen berikar eleverna med mer kunskap.

Publicerad: 13 februari 2015, 09:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BetygSkolorganisation

Tidigare betyg ska ses som ett av flera samverkande verktyg – som sammantaget och med bättre precision – visar hur väl lektionerna, läxläsningen och undervisningen mynnar ut i att eleverna berikas med mer kunskap. Nya Moderaterna och Alliansen välkomnar därför uppgörelsen med regeringen som säkerställer att en utvärdering av betyg från årskurs sex kan ske och att en frivillig försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra kan påbörjas samt att kunskapsmål i läsning och obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik införs i årskurs ett.

Redan från dag ett då Alliansen tillträdde tog vi de fallande kunskapsresultaten på allvar. Tillsammans med Alliansen genomförde vi den största omläggningen av svensk skolpolitik i modern tid. Den nya skollagen, de nya läroplanerna och det nya betygssystemet sätter nu större fokus på mer kunskap i skolan. Och med en ny och förbättrad lärarutbildning och en återinrättad speciallärarutbildning har vi stärkt lärarnas kompetens och möjligheter att undervisa alla elever.

För att fler elever ska klara skolan med goda resultat och möta framtiden med bästa möjliga förutsättningar måste eleverna snabbare få uppföljning och återkoppling av undervisningen. Nya Moderaterna välkomnar därför uppgörelsen med regeringen eftersom att vi med en utvärdering av dagens betyg från årskurs sex tillsammans med en försöksverksamhet med att införa betyg från årskurs fyra, får ett mer gediget underlag inför kontrollstationen år 2020 då hela betygssystemet ska utvärderas.

Nya Moderaterna vill också ge fler elever en möjlighet till en tidig avstämning i färdigheterna att läsa, skriva och räkna. Därför välkomnar vi att uppgörelsen också innebär att kunskapsmål i läsning och obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik införs i årskurs ett. Det ger fler elever en chans att få det stöd och den hjälp som behövs för att kunna ta sig vidare och klara skolgången med framgång.

Det är viktigt att betyg ses som ett av flera samverkande verktyg som - sammantaget - ser till att fler elever kommer hem från skolan med nya kunskaper och erfarenheter som berikar deras liv och möjligheter. Att Alliansens budget nu har trätt ikraft innebär ytterligare satsningar på mer kunskap och undervisningstid i skolan, mindre klasser i lågstadiet och fler karriärvägar för lärare.

Alla elever och föräldrar ska kunna lita på att lektionerna, läxläsningen och undervisningen mynnar ut i att eleverna berikas med mer kunskap. Därför kommer Nya Moderaterna alltid att prioritera mer kunskap i klassrummen. Med denna uppgörelse på plats kommer Nya Moderaterna nu att fortsätta arbetet med att ytterligare stärka skolans kunskapsfokus.

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BetygSkolorganisation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev