måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Tänker regeringen svika lärarna?

Det är ett knappt år kvar till valet. I valrörelsen 2014 duggade löften till oss lärare om minskad administration och mer kompetensutveckling tätt. Vi väntar fortfarande på att de ska infrias och det är hög tid för regeringen att agera.

Publicerad: 19 september 2017, 11:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Höstbudgeten är sista chansen för regeringen att infria vallöftena till lärarna, skriver Johanna Jaara Åstrand.

Foto: Colourbox / Per Myrehed


Ämnen i artikeln:

LärareLärarbristLärarlönerBudget 2018

I valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraterna och Miljöpartiet oss lärare mindre administration, mer kompetensutveckling och mer tid till eleverna.

Hur har det då gått med dessa löften? Regeringen har tagit initiativ till Nationell samling för läraryrket där nödvändig uppvärdering av lärarlöner, legitimationsförbättringar, ledarskap, karriärvägar och arbetsbelastning varit i fokus. Regeringen har också tillsatt Skolkommissionen som har lämnat sitt förslag till en långsiktig färdplan för svensk skola. Men de konkreta politiska besluten återstår.

Samtidigt har andra för oss lärare tidskrävande åtaganden tillkommit: obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1, läsa-skriva-räkna-garantin och utökad timplan i flera ämnen. I lärarbristens spår har de extra miljarder för att öka lärartäthet förvisso blivit fler anställda men inte fler lärare. Lärare får ta dubbla klasser, leta vikarier som inte finns, ansvara för betygssättning och bedömning åt elever de inte undervisar. Lärare upplever en ökning snarare än en minskning av arbetsbelastningen.

Lärarlyftet har sedan starten 2012 gett 9 000 lärare behörighet i nya ämnen. Regeringen har först nu lyckats ge besked om en förlängning. Beslutet om förlängning är efterlängtat. Men den korta framförhållningen har lett till att många kurser inte kunnat starta, eftersom ingen har vetat om det funnits pengar att slutföra dem. Villkoren för att kombinera heltidsjobb med studier är dessutom fortfarande undermåliga. Många lärare tvingas kompetensutveckla sig på fritiden.

Finansminister Magdalena Andersson har flaggat för 40 miljarder i reformutrymme. Vi föreslår tre prioriterade satsningar för att förbättra skolan och framtidssäkra Sverige:

Lärartidsgaranti: Frigör lärarnas tid till det som spelar roll för eleverna. Färre blanketter och mer professionell självständighet. Gör obligatoriska bedömningsstöd frivilliga. Säkerställ i skollagen att varje elev får det stöd de behöver utifrån lärarens bedömningar. Säkra att skolor kan anställa personal som avlastar lärarna med arbetsuppgifter som inte direkt har med elevernas lärande att göra.
Professionsutveckling: Permanenta behörighetsgivande och behörighetskompletterande utbildningsinsatser. Säkra finansiering för utvecklandet av Skolkommissionens förslag till professionsprogram för lärares kontinuerliga kompetensutveckling, forskning och yrkeskarriär.
Elevens rätt till stöd och utmaning. Förstärk elevhälsan. Skriv om skollagen så att kraven på huvudmännen vad gäller elevens rätt till specialpedagoger och speciallärare bli tydliga. Öronmärk resurser för fler speciallärare och specialpedagoger.

I morgon onsdag presenteras den sista höstbudgeten för mandatperioden. Vi lärare förväntar oss att regeringen levererar.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev