Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Sverige behöver en digital framtidsvision”

Regeringen har lovat att lägga fram en nationell IT-strategi för skolan. Det behövs. Men vi som företrädare för skolverksamhet, akademi och institut efterlyser en tydlig vision för hela Sveriges digitala framtid.

Publicerad: 1 mars 2017, 08:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den skola vi bygger i dag ska rusta barnen för en arbetsmarknad och ett samhällsliv som vi ännu bara kan ana konturerna av, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

ItBredband

Ett dokument som ska stärka skolans digitalisering måste vara visionärt och staka ut en färdriktning för hur skolan ska kunna ge våra barn och ungdomar den grund de behöver för att verka i framtidens samhälle. De barn som började skolan i höstas kommer att gå i pension runt 2075. Den skola vi bygger i dag ska rusta dem för en arbetsmarknad och ett samhällsliv som vi ännu bara kan ana konturerna av. Vilka kompetenser behövs om trettio år? Hur ska skolan förbereda för dessa?

Skolans digitala utveckling är i dag mycket ojämn. Det finns stora skillnader mellan skolor vad gäller tillgång på utrustning, men framför allt i lärares kompetens och i hur rektorer och skolhuvudmän driver den strategiska utvecklingen. Sverige behöver en visionär digital strategi också ur ett likvärdighets- och jämlikhetsperspektiv. Satsningar på digitala arbetsformer handlar inte främst om antalet laptops i klassrummet, utan om hur man kan använda digitala resurser och tjänster för såväl lärares planering, undervisning och uppföljning som för elevers och studenters eget lärande.

Regeringens arbete utgår från ett habilt underlag som Skolverket utarbetat. Det är bristen på ett visionärt tänkande i regeringen som oroar oss. Det finns gott om exempel i vår omvärld på ambitiösa visionsarbeten, som Norge, som var först ut med digital kompetens som en basfärdighet, som nu också syns i Finlands läroplansomläggning.

En vision om ett digitalt samhälle kan inte begränsas till planer om att dra fiberkablar till glesbygden. Regeringen har i olika sammanhang talat sig varm för behovet av fiberkabel i hela landet. Vi håller med om att detta är en bra investering. Men framförallt behövs det både kunskaper om och beredskap för hur de nättjänster som möjliggörs genom kabelnätet ska användas.

Lärarutbildningen måste bli mer digital och våra lärosäten måste kunna erbjuda kompetensutveckling till lärare och rektorer i digitala arbetsformer. Därför behövs samarbete mellan skolverksamhet, akademi, institut och annan expertis. Samverkan är viktig för att kunna stärka kapaciteten och säkra utveckling på vetenskaplig grund.

Men sådant samarbete uppstår inte automatiskt utan kräver strategisk och medveten planering och prioritering. Denna samverkan är också viktig för att Sverige ska kunna ha en kvalificerad omvärldsbevakning inom områden som artificiell intelligens för lärande, learning analytics, nationella ramverk och standarder respektive smarta learning environments. Regeringens ansvar är här att på olika sätt stimulera sådan samverkan och ge finansiella och andra förutsättningar för att den ska komma till stånd.

Skolan står i dag inför en rad utmaningar: vi har stora grupper nyanlända elever som behöver integreras i skolan, vi har en akut lärarbrist, vi har många ungdomar som hoppar av gymnasiet och därmed har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att inte ställa dessa utmaningar mot digitaliseringen utan i stället se att olika digitala verktyg och system kan medverka till att lösa utmaningarna!

Vi efterfrågar alltså en vision och en riktning, som kan vara vägledande för de styrsystem som man sedan kan utveckla. När kan vi få se regering – och riksdag – staka ut en sådan riktning?

Marie-Hélène Ahnborg, vd Ifous

Uno Fors, professor, Inst. för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

Åke Grönlund, professor Informatik, Örebro universitet

Carl Heath, forskare, head of ICT Learning, Research Institutes of Sweden

Jan Hylén, fil.dr. Utbildningsanalytiker

Annika Källgård, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, Östersunds kommun

Robert Ramberg, professor, Inst. för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör Helsingborg

Staffan Selander, professor emeritus, Inst. för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ItBredband

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev