söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Styr upp reglerna för skolans karriärtjänster

Min övertygelse är att vi kan vända utvecklingen i den svenska skolan och klara de utmaningar den står inför. Det handlar om att vända på varje sten och se vad som kan bli bättre. I det arbetet har utvecklingen av lärarnas karriärtjänster en nyckelroll.

Publicerad: 11 februari 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Skolhuvudmännen måste ge alla förstelärare en chans att göra ett bra jobb.


Ämnen i artikeln:

LärarePersonalbristFörskolaSkolorganisationFritidshemLärarlönerKomvux

En av de stora stenarna är läraryrket som profession. ”Allt börjar med en lärare”, sa vår senaste nobelpristagare Tomas Lindahl och forskningen ger honom rätt. Lärarnas betydelse för skolans utveckling kan inte underskattas. Därför måste läraryrket utvecklas och bli ett attraktivt framtidsyrke. Med rätt förutsättningar är det ett fantastiskt yrke där läraren i en och samma person är inspiratör, ledare, kreatör och kunskapsförmedlare.

Lärarnas möjligheter till utveckling och tid att utveckla undervisningen är de viktigaste ingredienserna i förnyelsen av skolan. Det kräver en arbetsorganisation som genomsyras av utvecklingsarbete och att lärarnas inflytande över det egna arbetet och dess utveckling stärks.

Karriärtjänsterna är en förutsättning för att skolan ska befinna sig i framkant när det handlar om att ta sig an nya metoder och nya kunskaper så att eleverna är väl rustade att möta samhället när de lämnar skolan. Förstelärare och lektorer skapar goda förutsättningar för ett lärardrivet utvecklingsarbete.

Samtidigt ger de möjlighet till yrkesutveckling och att göra olika saker under ett yrkesliv – det vi kallar karriär. När Lärarförbundet frågar studenter varför de inte väljer läraryrket är ett skäl att yrket saknar karriärmöjligheter. I andra attraktiva professioner som jurister och läkare är just möjligheterna till egen utveckling och karriär viktiga drivkrafter. På sikt bidrar också karriärtjänsterna till högre löner för alla lärare, vilket är nödvändigt om vi ska kunna mota lärarbristen i grind.

Tyvärr har karriärtjänsternas betydelse för skolans utveckling hamnat i skymundan och bilden av reformen är att den är en lönereform. Den sidan är viktig, men inte den enda.

Förstelärarna ska finnas där som coacher för andra lärare och vara draglok i yrkesutvecklingen. De är handledare för lärarstudenter och nyexaminerade och ansvariga för det ämnesövergripande arbetet. Lektorerna kan bedriva forskning, bidra med ett vetenskapligt förhållningssätt, hålla kontakt med lärosätena och hålla kollegor uppdaterade. Även de kan vara huvudansvariga för sitt ämne.

Statskontorets rapport, som kom nyligen, om hur lärarna ser på karriärtjänsterna var tyvärr inte någon överraskning. Att mer än hälften av lärarna är negativt inställda till reformen är minst sagt oroande. Många lärare anser att reformen inte kommer att få några positiva effekter på undervisningen och det egna yrket. Jag menar därför att det nu är dags att ta tag i de delar av reformen som är av betydelse för skolarbetet. För det vill jag se följande:

Jag menar att det nu är dags att ta tag i de delar av reformen som är av betydelse för utvecklingen av själva skolarbetet. För det vill jag se följande:

 Tydlighet kring syftena med och organisationen av huvudmannens utvecklingsarbete och kring hur karriärtjänsterna ska bidra till högre kvalitet i undervisningen.

 Tydlighet och transparens om på vilka grunder tjänsterna tillsätts och vilka meriter och vilken kompetens som ska premieras. Det kräver i sin tur tydliga tjänstebeskrivningar som tydliggör hur karriärtjänsterna och andra lärartjänster kompletterar och stärker varandra och skolan.

• Tid för uppdraget. Det handlar om kompetensutveckling, kollegialt lärande och tid att utveckla och kvalitetssäkra undervisningen. Tid också för övriga lärare att vara en del av utvecklingen är också en viktig förutsättning.

 Karriärtjänsterna ska vara tillsvidaretjänster. Då kan förstelärare och lektorer arbeta långsiktigt med att utveckla undervisningen tillsammans i lärarkollegiet.

• Fortsatt löneutveckling för lärare med karriärtjänst. Även de ska kunna ha en god löneutveckling baserat på det jobb de gör.

 En utbyggd reform. I ett sammanhållet skolsystem måste det finnas incitament för utveckling inom hela systemet. Vi vill att karriärtjänsterna införs även inom förskola, vuxenutbildning och fritidshem.

Därför bör regeringen ge Skolverket i uppdrag att skärpa riktlinjerna för utnämningarna och utformningen av tjänsterna. Skolhuvudmännen måste ta ansvar för den pedagogiska sidan av karriärtjänstreformen. De måste sätta sig in i intentionerna bakom den och ge alla förstelärare en chans att göra ett bra jobb.

Vi uppmanar också parterna på lokal nivå till samling kring skolan. Syftet är att ta fram en sammanhållen strategi för utveckling av läraryrket, dess förutsättningar, attraktivitet och därmed också för skolans resultat. Det arbetet, menar vi, bör präglas av ett långsiktigt perspektiv på finansiering, organisation, tjänster och löneökningar.

Om vi ska lyckas mota lärarbristen har samhället mycket arbete att göra. Karriärtjänstereformen har goda förutsättningar att bli en viktig byggsten i det arbetet!

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev