Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Stort mörkertal kring våld mot läkare”

Våld och såväl verbala som handgripliga hot mot läkare är ett växande problem på storstädernas sjukhus. Trots det visar Läkarförbundets arbetsmiljöenkät att hälften av alla läkare som svarat aldrig har fått vare sig utbildning i hur de ska hantera våldsamma och hotfulla situationer eller en genomgång av säkerhetsrutiner i vården.

Publicerad: 30 augusti 2017, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Läkare anmäler sällan våld mot den egna personen, det bör de göra enligt Läkarförbundet.


Att läkare som räddar liv utsätts för hot, våld och kränkningar är förstås helt oacceptabelt. På senare tid har hot och våld vid akutmottagningar uppmärksammats i samband med att människor med kriminellt beteende vårdas. Det är exempelvis skottskadade kriminella och deras anhöriga och vänner som hotar och kränker personalen. I vissa fall har det gått så långt att vårdpersonal har fått låsa in sig i väntan på polis.

Verbala hot och handgripligheter sker men även mer subtila hot som att anhöriga fotograferar anslagstavlor där tjänstgörande läkares för- och efternamn finns.

Det här är ett växande problem på sjukhus i Stockholm, Göteborg och Malmö, men det sker även på både mindre och större orter. Läkare rapporterar om ökande problem med hotfulla situationer på sjukhus och vårdcentraler i hela landet.

Men läkare anmäler sällan hot och våld mot den egna personen. Därför är mörkertalet stort. Det kan bero på rädsla eller att man inte vet att man ska anmäla. Mörkertalen måste bort så att problemen kommer upp i ljuset och börjar diskuteras. Då kan också rätt åtgärder sättas in.

Det är dessutom viktigt att läkare anmäler hot därför att det ofta kan vara så att den som hotar läkaren sen inte utövar våld mot just den läkaren utan ger sig på dennes kollega.

Läkarförbundet har låtit göra en arbetsmiljöenkät där det framgår att hälften av alla läkare som svarat aldrig har fått vare sig utbildning i att hantera hot och våld eller någon genomgång om vilka säkerhetsrutiner som gäller på arbetsplatsen.

I enkäten framgår tydligt att det inte bara är i akutsjukvården som läkare utsätts. Det sker även inom psykiatrin, i primärvården och i barnsjukvården. I psykiatrin är det särskilt viktigt med tydliga säkerhetsrutiner. I primärvården händer det att sjukskrivande läkare utsättas för hot av missnöjda patienter och i barnsjukvården kan föräldrar ibland bli aggressiva.

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är trygg och säker. Läkarförbundet anser att fem åtgärder snarast måste till:

■ Arbetsgivare måste se till att uppdaterade säkerhetsrutiner finns 
■ Arbetsgivare måste utbilda chefer i hot och våld
■ Cheferna måste sätta sig ner tillsammans med skyddsombuden och lägga upp strategier
■ Läkare måste få utbildning i hur man hanterar hot och våld
■ Läkare måste få möjlighet att sätta sig in i vilka säkerhetsrutiner som gäller på sjukhuset eller vårdcentralen

Läkarförbundet har nu tagit fram en handbok om hot och våld och vad som gäller.

Läkare har det yttersta medicinska ansvaret för patienterna. Läkare ska kunna känna sig trygga och säkra på sina arbetsplatser. Övriga patienter ska naturligtvis också känna sig skyddade. Något annat är helt oacceptabelt.

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev