Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Stelbenta regler saboterar föräldrars engagemang

Håbo kommun har förbjudit den kooperativa förskolan Vikingens joursystem där föräldrarna ibland hjälper till i verksamheten. Förvaltningsrätten måste sätta stopp för denna klåfingrighet som inte gagnar någon, utan bara saboterar för de föräldrar som vill engagera sig i sina barns vardag.

Publicerad: 15 maj 2012, 11:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Förskola

På den kooperativa förskolan Vikingen i Håbo utanför Uppsala har man sedan starten haft ett joursystem. Vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser då någon i personalen saknas har varje familj haft beredskap att hoppa in en dag per månad och hjälpa till med enklare uppgifter, som att förbereda måltider, gunga barnen eller byta blöjor.

De senaste sex åren har varje familj i genomsnitt ryckt in och hjälpt till drygt en dag per år. Detta tycker Håbo kommun är oacceptabelt, och i juli 2011 beslutade kommunen därför att förbjuda joursystemet. Förskolan har överklagat kommunens föreläggande till förvaltningsrätten och beslut väntas i juni.

Kommunen anger tre skäl till beslutet: 1. Förskolan ska enligt skollagen ”sträva efter att endast anställa lärare och förskollärare”. Alla de anställda på Vikingen har utbildning, antingen som förskollärare eller barnskötare. Det har inte föräldrarna. Men det har inte heller alla anställda på Håbo kommuns egna förskolor. 2. Alla förskolor ska enligt lagen erbjuda omsorg utifrån föräldrarnas behov. Och om man måste ta ledigt från jobbet har man inte fått behovet av barnomsorg tillgodosett, tycker kommunen. Att vara med på jourlistan är visserligen frivilligt, men alla har gjort det och därför kan det kanske anses vara något som man känner sig tvungen till som förälder. Att man förväntas vara delaktig i verksamheten är dock knappast något som kommer som en överraskning för den som väljer att gå in i ett föräldrakooperativ, utan snarare ett av skälen till att man väljer just den formen av barnomsorg. 3. Den som tar ledigt från jobbet förlorar arbetsinkomst. Det kan ses som en extra avgift, och det är inte heller tillåtet.

Man kan givetvis undra varför kommunen tycker att det är ett problem att föräldrar cirka en gång om året tillbringar dagen på sitt barns förskola. Både kommunala och andra förskolor brukar ju uppmuntra att föräldrarna engagerar sig och välkomna att mammor och pappor kommer och deltar en dag ibland för att se hur deras barn har det. Att det skulle vara någon större skillnad på deltagandet för en förälder som ”besöker” sitt barn en dag på förskolan och en förälder som hoppar in i form av ”jour” är också svårt att föreställa sig. Vilken mamma eller pappa vägrar att gunga också någon annans barn eller står med armarna i kors och vägrar trösta när en småtting ramlar omkull och börjar gråta mitt framför dem?

Givetvis är det viktigt att barnen får sina behov tillgodosedda i form av pedagogiskt genomtänkt verksamhet och att de anställda på våra förskolor är utbildade för uppgiften – oavsett om de är kommunala eller privat drivna. Men det är knappast det som är problemet i det här fallet. Alternativet vid tillfällig frånvaro är ofta att ta in outbildad personal eller att man kanske inte hittar någon alls som kan hoppa in. Resultatet kan då bli en vuxen mindre som kan finnas till hands för barnen. Vem tjänar på det? Föräldrakooperativen utgör en värdefull del av den uppskattade och viktiga mångfalden i den svenska förskolan och många kan inte tänka sig någon annan omsorgsform för sina barn. Viktigt att notera är också att kommunen i fallet Vikingen inte har haft några som helst anmärkningar på kvaliteten i verksamheten. De kan knappast heller klaga på personaltätheten, som är klart högre än i kommunens egna förskolor.

Skollagen ger ett tydligt utrymme för föräldrakooperativ och Håbo kommuns tolkning är uppenbart orimlig. Förvaltningsrätten måste sätta stopp för denna byråkratiska klåfingrighet som i förlängningen riskerar att sabotera hela idén med kooperativa förskolor.

Cecilia Nykvist, vd Friskolornas riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Förskola

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev