Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Statsrådets angrepp på enskilda är osakliga och olämpliga”

Internationella Engelska Skolan följer gällande författningar och arbetar hårt för att åstadkomma resultat som är bättre än vad det offentliga förmår. Trots det angrips vi återkommande av utbildningsminister Gustav Fridolin.

Publicerad: 17 oktober 2017, 03:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det aktuella statsbidraget utgår, enligt skribenterna, för att skolorna varje dag ställer lärare till förfogande för att hjälpa elever studera direkt efter ordinarie skoldag

Foto: Håkan Flank/ Johan Schiff / Miljöpartiet de gröna/ IES


Replik. Statsråd har börjat ta för vana att offentligt angripa enskilda företag, även laglydiga sådana, som på ett seriöst sätt bidrar till vårt samhälles bästa. Det senaste exemplet är Gustav Fridolins återkommande attacker på Internationella Engelska Skolan (IES) för att skolans styrelse föreslagit en utdelning på 1,14 kronor per aktie samtidigt som vi fått del av statsbidraget för läxhjälp (se DS Debatt den 13/10).

IES driver 34 skolor med 24 000 elever runtom i landet. Våra elever har sammantaget bättre resultat än såväl kommunala skolor som gruppen av övriga friskolor. IES får flera tusen kronor mindre per elev än de kommunala skolorna, men visar likväl högre akademiska resultat – även med kontroll för den sociala sammansättningen av elevkåren. 36 procent av våra elever har utländsk bakgrund, mot 24 procent i snitt för kommunala skolor. Kommunledningar, av olika politisk färg, hör ofta av sig till oss för att de vill att vi ska öppna en skola i just deras kommun.

Det aktuella statsbidraget utgår för att skolorna varje dag ställer lärare till förfogande för att hjälpa elever att studera direkt efter ordinarie skoldag. Internationella Engelska Skolan har faktiskt gjort detta (”surgeries”) under många år – och då tagit extrakostnaden själv. De två senaste åren har vi tagit del av statsbidraget.

Utdelning är en del av att vara ett företag med brett ägande. Den utdelning som föreslås motsvarar cirka 1,4 procent i direktavkastning med rådande börskurs. Förvisso mer än nollräntan för sparande, men om detta är otillständigt mycket, enligt regeringen, vilken ersättning till ägare är då rimlig? Av tonläget att döma är rätt svar noll procent.

Ersättningen går till delägare i IES som Tredje AP-fonden, AMF Pension – som har till uppgift att säkra LO-medlemmarnas pensioner ledande amerikanska universitet och stiftelser som Harvard och Cornell och pensionsfonder för lärare. Den går också till de många lärare och andra i Internationella Engelska Skolan som numera är medägare i företaget. Alla förväntar de sig ersättning på sin investering. Så fungerar det i en öppen ekonomi. Förslaget från styrelsen stöds för övrigt helt av lärarnas fackliga företrädare i styrelsen.

70 procent av eleverna i friskolor går i skolor som drivs i aktiebolagsform. Om regeringen vill stoppa aktiebolaget som driftsform, avvecklar den samtidigt två tredjedelar av de alternativ som ger föräldrar valfrihet och egenmakt.

Vi investerar årligen cirka 60 miljoner kronor i skolorna. Vi betalar bolagsskatt till staten på 44 miljoner kronor. Vi avsätter pengar för att skapa en säker marginal för framtiden, och håller en soliditet på hela 74 procent. Vi bär hyresåtaganden för våra skolfastigheter på över fyra miljarder kronor.

När allt är levererat i form av utbildning och investeringar och efter att vi betalat alla skatter till staten, då kan max 30 procent av vad som återstår gå till utdelning, 70 procent sparas för framtiden. Detta deklarerades redan i september 2016, som en del av informationen till marknaden inför listningen på Stockholmsbörsen och till statliga Finansinspektionen. Att vi nu fullföljer vad vi klargjorde för drygt ett år sedan borde inte komma som en överraskning.

Huvudmän som noga följer gällande författningar och som arbetar hårt för att åstadkomma resultat som överträffar vad det offentliga förmår, framställs av statsråd som ”skamliga” och som föremål för skändliga ”avslöjanden” när de uppträtt med fullständig transparens. Dessa angrepp på enskilda är osakliga och olämpliga. Ministrar är förvisso politiker, men de är också högsta ansvariga för myndigheterna i Sverige som rättsstat.

Att en kvällstidning försöker skapa sensation kring mer än ett år gamla nyheter är vi vana vid. Av statsråd kan man begära mer.

Per Båtelson, styrelseordförande IES och Humana

Barbara Bergström, Vice ordförande och grundare IES

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev