Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Staten bör ta större ansvar för nyanländas utbildning

Generösare statliga studiebidrag och statlig ersättning till vuxenutbildningen är två viktiga åtgärder som krävs för att fler nyanlända ska kunna läsa på grundläggande och gymnasial utbildning, skriver Håkan Sörman, vd på SKL, i en replik.

Publicerad: 7 oktober 2014, 12:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

GymnasieutbildningSFI

REPLIK. SKL delar Christer Hallerbys åsikt (DS 29/9) att vuxenutbildningen behöver användas mer för att stärka nyanländas etablering i Sverige. Men det finns ingen grund för påståendet att kommunerna undviker att använda vuxenutbildning som insats för nyanlända.

Faktum är att grundläggande vuxenutbildning användes i betydligt högre grad i det tidigare systemet där kommunerna var ansvariga för introduktionen av nyanlända, än efter den etableringsreform som Christer Hallerby själv var med att utforma. Det pekar på att det finns brister i dagens system.

En delförklaring till att vuxenutbildningen idag används i lägre grad kan – precis som Christer Hallerby skriver – vara att Arbetsförmedlingen inte i tillräcklig grad sett det som en central insats i etableringsplanen. Här vore ett annat perspektiv i så fall önskvärt. Men det behövs andra viktigare åtgärder för att nyanlända i högre grad ska kunna läsa på grundläggande och gymnasial utbildning:

Etableringstiden behöver förlängas. En tvåårig etableringsplan är för kort tid för många nyanlända för att hinna med tillräckliga studier inom vuxenutbildningen, särskild för dem med kort utbildningsbakgrund. Det leder i nuvarande system till kortare insatser som inte alltid är optimala på lång sikt.

Studiefinansieringen behöver lösas. Många nyanlända undviker att studera på grundläggande vuxenutbildning eftersom det oftast kräver att man tar studielån. Kartläggningar visar också att nyanlända som väljer att studera många gånger får återbetalningsproblem. Förbättrade möjligheter att studera på vuxenutbildningen med etableringsersättning skulle skapa starkare incitament för nyanlända att påbörja studier. Därför behöver etableringstiden förlängas. Dessutom behöver de statliga studiebidragen överlag bli mer generösa för de som inte omfattas av etableringen. Alla nyanlända måste få möjlighet att tillgodogöra sig grundläggande utbildning utan att skuldsätta sig genom studielån.

Den statliga ersättningen för vuxenutbildning behöver ses över. Dagens ersättning för flyktingmottagandet är inte tillräcklig för att finansiera och utveckla vuxenutbildningen för nyanlända. Det finns heller ingen särskild statlig finansiering för de nyanlända som inte omfattas av flyktingmottagandet. Samtidigt finns en stor potential att få fler nyanlända i arbete genom att i högre grad anpassa vuxenutbildningen för målgruppen. Det behövs bättre ekonomiska möjligheter för att nå nödvändiga resultat.

SKL har förhoppningen att riksdag och regering kommer att agera i enlighet med våra förslag.

Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

GymnasieutbildningSFI

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev