onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Stärk ledarskapet för att lyfta skolan

Nu är lärarlönelyftet färdigförhandlat och vi kan konstatera att skolledare innefattas, men inte alls i den omfattning som Sveriges Skolledarförbund har yrkat på. Vi tar vårt ansvar för resultatet i förskola och skola och vårt budskap är tydligt: investera i skolledarnas löner.

Publicerad: 18 april 2016, 08:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RektorerLärarlönerSkolanUtbildningLönebildningLönerAvtalsrörelsen

Sveriges Skolledarförbund tar ansvar för resultatet i förskola och skola. Som en del av det ansvaret arbetar förbundet målmedvetet tillsammans med våra medlemmar för att Sveriges skolledare ska ha en lön som motsvarar det komplexa uppdrag och det ansvar som uppdraget omfattar.

Vi vet att alternativkostnaden blir mycket hög för de arbetsgivare som inte investerar i skolledarnas löner.

Glädjande kan vi konstatera att många arbetsgivare har prioriterat skolledarnas löner. De senaste tre åren har lönerna för våra medlemmars ökat med i snitt 15 procent. Men det gäller långt ifrån alla arbetsgivare och lönenivåerna är fortfarande alltför låga på många håll i Sverige. Vi fortsätter därför vårt viktiga arbete.

Sveriges Skolledarförbund anser att extraordinära insatser krävs för att förbättra resultatet i förskola och skola, och förbundet är därför positivt till de satsningar som staten på skolans område gjort de senaste åren. Men vi hävdar med eftertryck att både staten och arbetsmarknadens parter har ett ansvar att lyfta blicken och tänka på helheten när dessa satsningar utformas.

En satsning måste skapa möjlighet att prioritera såväl lärare som dess chefer. För oss är det mycket viktigt att statliga satsningar inte slår hål på befintliga lönestrukturer som parterna byggt upp.

Sveriges Skolledarförbund valde tidigt att stötta förstelärarreformen, det är positivt att fler karriärvägar inom skolan skapas. När regeringen aviserade en större satsning på skolan (tre miljarder till lärarlönelyftet) drev vi, som enda fackförbund, frågan om att även inkludera skolledarna för att uppnå bästa möjliga effekt av resurstillskottet. Som alternativ föreslog vi även en komplementär satsning på endast skolledare.

Nu är lärarlönelyftet färdigförhandlat och vi kan konstatera att skolledare innefattas, men inte alls i den omfattning som förbundet har yrkat på. Diskussionerna har nu påbörjats om hur dessa pengar ska fördelas och hur föreskriften ska tolkas.

Vi har nåtts av flera goda exempel där skolledare finns med när fördelningen av pengarna diskuteras. Men dessvärre har vi också nåtts av information om motsatsen.

Vi vill därför påminna om att regeringen uttalat att satsningen ska omfatta skolledare inom förskola och skola. Det hade varit önskvärt att detta hade gått att utläsa ur förordningen.

I det läge som uppstått uppmanar nu Sveriges Skolledarförbund skolans huvudmän att:

Innan fördelningen av den statliga satsningen och årets lönerevision görs, analysera dagens lönestruktur i varje enskilt fall för att bestämma hur den bör se ut i framtiden för att ge bästa möjliga utväxling av satsade pengar.

Vid fördelningen av den statliga ”tremiljardssatsningen” - utnyttja möjligheten att inkludera skolledare!

Planera redan nu hur skolledarna fortsatt kan lyftas inom ramen för årets och kommande års lönerevisioner. Och om behov finns (rekryteringskris kontra generationsväxlingar), verka för att skapa utrymme utöver revisionen.

Starta ett strategiskt arbete om hur eventuellt kommande statliga satsningar ska nyttjas. Den aviserade satsningen på välfärden i vårbudgeten kan med fördel användas till att stärka ledarskapet. Välfärden står inför stora utmaningar och behöver ett starkt ledarskap!

Och slutligen kom ihåg - skolledare är få till antalet men har stor påverkan på resultatet i förskola och skola.

Vi tar vårt ansvar för resultatet i förskola och skola och vårt budskap är tydligt: investera i skolledarnas löner.

Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund

Maria Andrén Bergström, kanslichef Sveriges Skolledarförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev