Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Stabila betyg men fortsatt stora skillnader mellan elever

Publicerad: 28 juli 2021, 09:46

Elever och lärare har klarat pandemin bra, enligt Peter Fredriksson, Skolverket. Men Svante Tideman, Lärarnas riksförbund, anser att det inte går att slå sig till ro.

Foto: Linnéa Wannefors/Jessica Gow/Elisabeth Ohlson Wallin

Bland eleverna som slutade nian i våras är andelen gymnasiebehöriga något högre än förut. Social bakgrund spelar fortsatt stor roll.


Ämnen i artikeln:

GymnasiebehörighetBetyg

Skolverket presenterar i dag preliminär betygsstatistik för de elever som i år avslutade grundskolan eller gymnasiet. 

I år har andelen elever som blivit gymnasiebehöriga ökat med 0,3 procentenheter till 85,9 procent. Ökningen förklaras helt av att det i år är en något större andel pojkar som klarat gymnasiebehörighet.

Men precis som förut är det stor skillnad mellan elever med olika bakgrund. 

LÄS MER: Minskad segregation målet när skolor stöps om 

Bland nyinvandrade elever (som har utländsk bakgrund och kommit till Sverige de senaste fyra åren) är det bara en dryg tredjedel – 34 procent – som blivit gymnasiebehöriga. Det är dock en ökning jämfört med år 2019, då bara 29 procent av de nyinvandrade eleverna blev gymnasiebehöriga.

Bland elever med utländsk bakgrund som gått längre tid i svensk skola är andelen gymnasiebehöriga 74 procent och bland elever med svensk bakgrund (födda i Sverige och har minst en förälder född i Sverige) klarade 91 procent gymnasiebehörighet. 

Av eleverna som har högutbildade föräldrar blev 93 procent behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet. Av de elever vars föräldrar inte har någon eftergymnasial utbildning blev bara 77 procent gymnasiebehöriga.

LÄS MER: Ingen förbättring när utsatt skola stängdes

Trots att undervisningen delvis bedrivits på distans har betygen för eleverna i årskurs 9 ökat en aning jämfört med förra läsåret. Pojkarna har förbättrat sina resultat något medan flickornas betyg är oförändrade. 

På gymnasiet är betygsnivån nästan den samma som året innan, vilket betyder att den sedvanliga ökningen av betygssnittet har stannat av. 

– Att betygen verkar ligga stabilt kan tyda på att både lärare och elever har klarat detta tuffa år med pandemin på ett bra sätt. Ingen elevgrupp verkar ha påverkats mer negativt av pandemin än någon annan utifrån vad vi kan se i den preliminära betygsstatistiken, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i ett pressmeddelande.

Svante Tideman, förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, säger dock till Nyhetsbyrån TT att statistiken om de oförändrade betygen bör tas med en nypa salt, med tanke på att en stor del av undervisningen i gymnasiet har skett på distans under pandemin.

– Eftersom man inte har haft de nationella proven att luta sig mot, så kanske man får misstänka att betygen inte riktigt motsvarar kunskaperna, säger han.

Svante Tideman lyfter fram att elever med större hjälpbehov har farit illa och har haft svårt att klara distansstudierna. Han säger att det är viktigt att följa upp hur det påverkat kunskaperna.

– Om man har tappat i kunskap måste man kompensera det i framtiden och se till att stödja de här eleverna så att de får bästa möjliga utbildning. Det är livsfarligt om man slår sig till ro och säger att allting gick bra och vi kan fortsätta med digital undervisning.

Cecilia Granestrand

Reporter

cg@dagenssamhalle.se

Ämnen i artikeln:

GymnasiebehörighetBetyg

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev