söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Spiken i kistan för S gamla flumskola

Pisa 2012 är en utvärdering av den gamla socialdemokratiska skolan, inte av Alliansens kunskapsskola. Må nu Pisa-undersökningens resultat en gång för alla sätta spiken i kistan för S gamla flumskola.

Publicerad: 9 december 2013, 15:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SkolorganisationRektorerPisaSkolanUtbildning

Nyligen presenterades resultaten från den internationella kunskapsmätningen Pisa 2012. Det var ingalunda en trevlig läsning. Vi ser tyvärr en fortsatt nedgång av kunskapsresultaten i matematik, naturvetenskap och läsförståelse så väl i förhållande till OECD-genomsnittet som i absoluta tal. Likvärdigheten i matematik är densamma som vid första mätningen år 2000. Däremot minskar likvärdigheten inom naturvetenskap och läsförståelse.

Det ska poängteras att mätningen avser femtonåringar och genomfördes för två år sedan i mars 2012. Eleverna hade gått alla nio åren i den Socialdemokratiska skolan med de gamla läroplanerna och gamla betygen.

Nya moderaterna anser att den negativa utvecklingen av svenska elevers kunskapsresultat är mycket allvarlig. Kunskapsmätningarna TIMMS och PIRLS visade på samma utveckling som den nu presenterade mätningen när de publicerades 2012. Vi borde istället sikta på att ligga bland de tio främsta länderna i Pisa-rankingen, samtidigt som vi behåller andra platsen i GEDI som beskriver hur stor andel av ländernas BNP som härrör från innovation och entreprenörskap.

Ledsamt är att de enskilda enkätsvaren som eleverna har lämnat, visar att andelen elever som kommer för sent till lektioner och/eller skolkar ökar. Klassrumsmiljön uppges vara sämre i Sverige än i OECD. Skolor med bra klassrumsmiljö, en bra relation mellan lärare och elev samt mindre förseningar och skolk samvarierar med högre kunskapsresultat. Forskning tyder på att det är det pedagogiska ledarskapet och varje enskild lärare som är viktig. Där har våra rektorer en mycket viktig roll. Det är de som visar vägen. Rektorerna måste därför få stöd i att utveckla rollen både som pedagogisk ledare och chef för lärarna.

Regeringens stora reformer av svensk skola trädde i kraft 2011/12 och omfattade inte de femtonåringar som den nya mätningen avser. Det är dock inget försvar utan ett stilla konstaterande. Pisa 2012 är en utvärdering av den gamla socialdemokratiska skolan och inte av Alliansens kunskapsskola.

Nya moderaterna vill fortsätta utveckla kunskapslinjen i svensk skola med mer undervisningstid, fler karriärtjänster och tidigare betyg. Poängteras ska att det är kommunerna själva som har det största ansvaret när det att fördela resurser till skolan. Likväl som kommunerna med sitt självbestämmande också har ansvaret för att säkra kvaliteten på den utbildning som ges och att relevant uppföljning verkligen sker. Det är därför beklagligt att debatten om den svenska skolan handlat om huruvida man vill ha läxor eller inte, eller vilken driftsform man har på skolan.

Pisa-undersökningens resultat satte en gång för alla spiken i kistan för Socialdemokraternas flumskola.

Susanna Haby, riksdagsledamot (M), Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev