Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Slopa kampanjförbudet i skolan”

Det är av yttersta vikt att ungdomar får höra olika politiska åsikter från olika partier för att själva kunna fatta ett välinformerat beslut när de ska gå till vallokalerna för första gången. Vi vill därför uppmana alla skolor att tillåta politiska ungdomsförbund att kampanja.

Publicerad: 19 december 2016, 09:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Skolan är idag en av få platser där ungdomar får lära sig om politik.


Ämnen i artikeln:

FörtroendevaldaExtremismElever

Att värna öppenheten och det demokratiska samtalet är i dessa tider en mycket stor utmaning. Främlingsfientlighet, extremism och polarisering breder ut sig i hela samhället och utvecklingen berör även ungdomar som dras med i populismen. Det är viktigt att alla krafter som står upp mot extremism tar sitt ansvar.

Politiken har ett stort ansvar och borde vara mer tillgänglig för medborgarna. Det innebär att lyssna på människor inför politiska beslut och efteråt förklara varför de togs. Som ungdomsförbund vill även vi ta vårt ansvar. Genom att träffa elever och studenter och berätta om vår politik så tror vi att färre unga skulle känna den distans till politiken som idag driver många till mer extrema uppfattningar.

Dialog är av yttersta vikt för att bryta fördomar och minska avståndet mellan unga och demokratin. Om vi ungdomsförbund ska kunna ta vårt ansvar behöver även skolorna ta sitt ansvar genom att slopa kampanjförbuden.

Skolan är idag en av få platser där ungdomar får lära sig om politik. Många elever upplever att utbildningen på både gymnasie- och universitetsnivå färgas av lärarens politiska åskådning. Det är inte ovanligt att lärare på gymnasienivå låter eleverna exempelvis analysera artiklar som endast är från ett perspektiv i svensk politik. Den andra stora informationskällan elever har för att lära sig om politik är idag internet.

Vi är oroliga för den stora inverkan extremistiska grupper har på sociala medier, och vet att många unga som rör sig på nätet får en skev verklighetsbild. Samtidigt blir det allt vanligare att gymnasieskolor och universitet tillämpar kampanjförbud som innebär att de etablerade partiernas ungdomsförbund stängs ute. Detta tillsammans skapar ett sämre och mindre nyanserat debattklimat som har en tendens att gynna ensidighet och populism.

Det är av yttersta vikt att ungdomar får höra olika politiska åsikter från olika partier för att själva kunna fatta ett välinformerat beslut när de ska gå till vallokalerna för första gången. Vi vill därför uppmana alla skolor att tillåta politiska ungdomsförbund att kampanja. Skolan har ett stort demokratiskt uppdrag och har i uppgift att förbereda elever inför vuxenlivet. En del av vuxenlivet är att rösta i val till politiska församlingar.

För att kunna göra det krävs god kunskap om alla partier och dess åsikter. Det bästa sättet att ge eleverna den kunskapen är att tillåta ungdomsförbunden att kampanja på skolor. Det är dessutom ett effektivt sätt för politiken att komma närmare ungdomars vardag. Då får eleverna själva möjlighet att ställa politiker till svars och göra sina röster hörda.

Vi lever i en orolig värld, kantad av krafter som på olika sätt vill begränsa demokratin. Vår inställning är att vi ska möta dessa krafter med kunskap och goda argument. Då krävs att elever får möta ungdomsförbunden i skolan. Det är ett viktigt steg mot ett mer demokratiskt samhälle där ungas röst blir hörd.

Felix Andersson, andre vice distriktsordförande MUF Stockholm

Caroline Örtholm, ordförande i Huddinge MUF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News