Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Slakta Göran Perssons heliga ko maxtaxan

Maxtaxan täcker knappt matkostnaden och gäller oavsett om barnet är 30 eller 55 timmar i veckan på förskolan. Avgiftskonstruktion underlättar för föräldrar att tillbringa en eftermiddag till exempel ute på golfbanan eller i ett shoppingcentrum, medan barnet är kvar på dagis. Det är omoraliskt.

Publicerad: 5 juli 2013, 12:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Förskola

Då statsminister Göran Person sommaren 1998 självsvåldigt lanserade maxtaxan inom barnomsorgen, chockade han även sina egna partivänner ute i landet. Han chockade även ekonomer på bland annat Kommunförbudet, som hade förordat tidsrelaterade avgifter, som ett effektivt sätt att begränsa kostnadsökningen inom barnomsorgen. Maxtaxan skulle nämligen medföra att avgifterna inte skulle komma att få samma styrande effekt på kostnadsutvecklingen som tidigare. De borgerliga partierna kritiserade införandet av maxtaxan. De ansåg att Göran Perssons beslut var ett ingrepp i det grundlagsskyddade kommunala självstyret.

Järfälla har maxtaxa. I korthet gäller att ett hushåll betalar 3, 2 eller 1 procent av inkomst för det första, andra respektive tredje barnet. Den högsta avgiften betalar hushåll vars inkomst överstiger 42 000 kronor/månad. Med maxtaxan betalar man då 844 kronor/månad om barnet är 3-5 år gammalt. Denna låga avgift, som knappt täcker matkostnaden, gäller oavsett om barnet är 30 eller 55 timmar i veckan på förskolan. Nuvarande avgiftskonstruktion underlättar för föräldrar att tillbringa en eftermiddag till exempel ute på golfbanan eller i ett shoppingcentrum, medan barnet är kvar på dagis. Jag tycker att detta är omoraliskt, men många tycker att det är ok. Föräldrarna betalar ju maxtaxa. Och på förskolan har man utbildad personal!

Göran Perssons motiv för att införa maxtaxan var att skolan är avgiftsfri och att då borde även barnomsorgen/förskolan vara det. Maxtaxan har kommit att betraktas som en helig ko som inte får röras. Maxtaxan har inte räknats upp med inflationen. I dag täcker avgifterna mindre än 10 procent av kommunernas kostnad för förskolan. Den förda taxepolitiken leder till att vi på sikt får en avgiftsfri förskola. Den utökade rätten att ha barn i förskolan, även om man inte jobbar eller studerar samt 15 timmar gratis allmän förskola för alla 3-5-åringar, är också ett steg mot en helt skattefinansierad förskola.

Det är dock en principiell skillnad mellan skolan och förskolan. Skolan är obligatorisk, men det är inte förskolan. Det är alltjämt tillåtet i Sverige för föräldrar att använda egna resurser för att ta hand om och uppfostra sina barn. Den friheten vill Göran Hägglund värna. Kristdemokraterna har länge velat att alla kommuner skall införa ett vårdnadsbidrag. I söndags i Almedalen föreslog dock Hägglund att de som tjänar mer än 42 000 kronor/månad skall betala 100 kronor mer. Det betyder att i exemplet ovan skulle förskoleavgiften bli 944 kronor/månad.

I Järfälla har Folkpartiet sett till att vårdnadsbidrag inte införts. Vi anser att vårdnadsbidraget minskar föräldrars incitament att komma ut på arbetsmarknaden. Med Järfällas i dag ansträngda ekonomi har vi inte heller råd med ett vårdnadsbidrag. Göran Hägglund sade i Almedalen att han hoppas att kommunerna tillsammans skall bidra med 350 miljoner kronor för att minska barngruppernas storlek. Bara de kommuner som gör det, skulle få höja maxtaxan.

Finansdepartementets förslag till inkomstutjämning för kommuner och landsting, innebär för Järfällas del (främst genom ändrade beräkningsregler för förskolan) en försämring med cirka 70 miljoner kronor per år. I Järfälla jobbar vi hårt för att klara vår budget och samtidigt förbättra kvaliteten ibland annat förskolan. En förbättring kan ske genom mindre barngrupper, satsning på lärare, ändrat arbetssätt eller ny pedagogik.

Kommunerna sitter inte med några ymnighetshorn. Det gäller att prioritera och använda pengarna där de gör bäst nytta. Regeringen bör därför inte detaljstyra kommunerna och ytterligare begränsa det kommunala självstyret. Ge kommunerna större frihet! Överlåt åt den enskilda förskolan (kommunal eller privat) att utforma en effektiv verksamhet, så att man – genom ett lekfullt lärande – uppnår de mål, som i det här fallet kommunfullmäktige i Järfälla har fastställt.

Lars Markstedt, fritidspolitiker (FP) Järfälla

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Förskola

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev