söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Skriande lärarbrist – då skär regeringen ned

Trots stor brist på lärare och förskollärare i Stockholmsregionen vill regeringen dra in på platser till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. Det är oansvarigt, skriver rektorerna vid lärosätena med flera.

Publicerad: 3 juni 2015, 08:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lärarutbildningarna i Stockholm behöver byggas ut, inte skäras ned. Foto: Orasis/Stockholms universitet


Ämnen i artikeln:

LärarutbildningLärarbristSkolanUtbildningLärareHögskolanStockholm

Det råder en skriande brist på behöriga lärare och förskollärare i Stockholmsregionens skolor, visar färska siffror från Skolverket. Fram till 2030 beräknas dessutom regionen växa snabbast i hela västra Europa, vilket gör behovet av fler lärare akut.

Men situationen är inte helt hopplös. I och med att antalet sökande till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet och Södertörns högskola ökar, är det möjligt att utbilda fler lärare i regionen. I det läget väljer regeringen, under pågående budgetår, att kraftigt sänka anslaget till Stockholmsregionens lärarutbildningar. Det är oansvarigt och slår hårt mot den tilltänkta och välbehövliga utbyggnaden.

Riksdagen beslutade i december att tilldela Stockholms universitet 36,5 miljoner kronor för utbyggnad av lärarprogrammen. Universitetet inledde direkt en utbyggnad av de aviserade programmen: Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot matematik och naturvetenskap samt Specialpedagog- och Speciallärarprogrammen.

I kostnad motsvarade detta ungefär hälften av det aviserade tillskottet. Övriga resurser planerade universitetet att använda till ytterligare utbyggnad under 2016 inom bland annat Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem samt Yrkeslärarprogrammet.

Men i vårändringsbudgeten, som nu ligger på riksdagens bord, föreslår regeringen att 2015 års tillskott till Stockholms universitet dras ner med mer än hälften, från 36,5 miljoner kronor till 16,5 miljoner kronor. Även Södertörns högskola får ett minskat anslag med 1,8 miljoner kronor, från ett tidigare aviserat tillskott på 13 miljoner kronor. Detta sker utan någon som helst förklaring och argumentation från regeringens sida. Nästan alla lärarutbildningar i landet utanför Stockholmsregionen får däremot behålla det tidigare aviserade tillskottet.

Därmed tas ingen hänsyn till att lärarbristen är störst i Stockholmsregionen. 11 000 utbildade pedagoger behövs till år 2020, visar en rapport från länsstyrelsen. Vad gäller grundskolan behöver enbart Stockholms stad anställa ytterligare cirka 800 nya lärare per år de kommande 6-8 åren enbart för att täcka pensionsavgångar och framtida behov i ett växande Stockholm.

Det är dessutom nödvändigt att åtgärda den redan nu stora bristen på behöriga lärare. Behörighetsläget bland lärare i länet är nämligen katastrofalt. Statistik från Skolverket visar att andelen lärare med lärarexamen är lägre än i alla andra län när det gäller grundskola, särskola och fritidshem. Andelen förskollärare av personalen i förskolan är också lägst, endast 29 procent jämfört med ett nationellt snitt på 43 procent. Med regeringens planerade utbildningsvolymer kommer behörighetsläget bland regionens lärare att ytterligare förvärras. Det gör framtida satsningar på skolan omöjliga.

Ansökningarna till höstens lärarutbildningar ökade rejält vid både Södertörns högskola och Stockholms universitet jämfört med förra året. Flera sökande per plats till en majoritet av lärarprogrammen innebär att det är möjligt att få kvalificerade lärarstudenter även vid en utökning av platserna. Dessa extra lärarstudenter skulle, efter att ha gått den nya lärarutbildningen, kunna bli ett avgörande tillskott av behöriga lärare. Just en sådan satsning som eleverna i regionen verkligen behöver.

En utökning skulle också bidra till en breddad rekrytering till högskolan eftersom lärarstudenter har en mer blandad bakgrund än studenten i allmänhet. Behovet av lärare med olika bakgrund är stort i regionen då elever från olika miljöer behöver kunna bemötas på bästa sätt.

Vi förväntar oss sålunda att regeringen i framtida satsningar dimensionerar lärarutbildningen så att den matchar regionens behov av nya lärare. Först då är vi en god bit på väg att infria intentionerna med utbyggnaden – att trygga skolan med kompetens och elevernas undervisning med skickliga lärare.

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Moira von Wright, rektor Södertörns högskola

Mats Gerdau, ordförande Kommunförbundet Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev