Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Skolvalet kan bryta bostadssegregationen

Rätten att välja skola kan vara en viktig chans att bryta den segregation som beror på var man bor och vilken bakgrund man har. För att alla ska få samma möjligheter är det viktigt att informationen om olika skolor blir bättre och görs mer tillgänglig för alla.

Publicerad: 11 april 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FriskolorSkolval

Rätten att välja en annan skola än den närmaste kan vara biljetten till en klassresa för den begåvade invandrarpojken eller den ambitiösa arbetarklassflickan, som själv vill skapa sig en annan framtid. Samtidigt varnar vissa forskare för att skolvalet också kan öka segregationen, genom att olika elever väljer på olika sätt, och stora grupper helt avstår från att välja. Dessa varningar behöver tas på allvar, men det vore ett misstag att minska valfriheten för alla, bara för att vissa inte använder den fullt ut. I stället behöver vi underlätta också för dem som inte har samma förutsättningar att också kunna dra nytta av skolvalet.

Sedan skolpengen och det fria skolvalet infördes har allas rätt att själv välja skola förändrat utsikterna för många barn i Sverige. Till skillnad från i de allra flesta andra länder, där man antingen måste flytta till ett ”finare” område eller själv betala mer eller mindre av terminskostnaden, har alla barn i Sverige samma rätt att få gå på den skola som passar dem bäst.

En rapport från IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) som undersökt hur kommunala skolor påverkas av konkurrensen med friskolor visar att förekomsten av alternativ leder till en sund konkurrens, som höjer kvaliteten på alla skolor i kommunen. Mångfalden ger alltså fördelar också till dem som själva avstår från att välja, eftersom även de får en bättre skola i slutänden.

Men även om valfriheten är ett starkt vapen, är den inte tillräcklig för att garantera en bra skola för alla. Vi kan aldrig tillåta några skolor att regelmässigt underprestera, utan att något görs. Skolinspektionens uppdrag att granska alla landets skolor är därför oerhört viktigt. Vi läser ganska ofta i tidningarna om återkommande kritik mot vissa skolor, men mycket sällan rapporteras det om att en skola tvingas lägga ner. Kanske borde det vapnet användas oftare av myndigheten.

Den viktigaste och mest avgörande faktorn som styr vilken skola ett barn kommer att gå i är, och kommer troligen alltid att vara, att den ligger någorlunda nära hemmet. Det behöver inte vara ett problem, så länge inte vissa elever upplever sig vara hänvisade till den närmaste skolan, oavsett hur bra eller dålig den är, medan andra har större möjligheter att välja fritt. Ett sätt att stärka möjligheten för alla barn kan därför vara att införa skolbussar för dem som har svårt att på egen hand ta sig till skolan.

Det faktum att många i mindre privilegierade områden inte verkar välja lika aktivt kan också ha med ett informationsunderskott att göra. Kanske är det inte tillräckligt lätt att ta till sig kunskap om hur skolvalet fungerar om man inte har svenska som modersmål. Detta är något som behöver undersökas närmare, och också åtgärdas om det skulle visa sig finnas brister i informationen till elever och föräldrar. Här kan säkerligen riktade informationsinsatser från kommunen på fler språk göra skillnad.

För att synliggöra skillnader mellan skolor, och underlätta för elever och föräldrar att få en saklig och opartisk information om vad de faktiskt erbjuder, har Friskolornas riksförbund tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting initierat en jämförelsesajt där det ska vara enkelt att få fram fakta om alla Sveriges skolor. Där kommer man att kunna se konkreta resultat, som hur eleverna lyckas på nationella prov och hur stor andel som klarar målen, men också kunna ta del av elevernas och föräldrarnas egen åsikt om skolan, i regelbundet genomförda enkäter. Den kommer att lanseras före skolvalet 2014.

Det fria skolvalet är en fantastisk jämlikhetsreform – ingen annanstans i världen finns en sådan möjlighet för var och en att själv få välja skola, helt utan avgifter, krav på kontakter eller att man har råd att bo i ett visst område. Barn är olika, men har alla rätt att gå i en så bra skola som möjligt. Därför behövs mer mångfald och valmöjligheter i skolan, inte mindre. Därför behöver vi stötta dem som har svårt att välja, inte försvåra för dem som väljer.

Cecilia Nykvist, vd Friskolornas riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FriskolorSkolval

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev