onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Skolledarna måste få tid att genomföra förändringar

De nu aktuella förändringarna har fått många skolledare att sucka tungt. Inte åt besluten i sig, utan för att respekten för skolan som organisation verkar obefintlig. Hur ska våra skolledare kunna organisera och driva en rättssäker utbildning när förutsättningarna ändras i sista minuten?

Publicerad: 7 juni 2016, 10:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Förbundet får allvarliga signaler från rektorer om det rådande läget i skolan. Flera av våra medlemmar uttrycker oro över arbetssituationen för elever, lärare och skolledarkollegor, skriver Matz Nilsson.


Ämnen i artikeln:

SkolverketGustav FridolinSkolanUtbildningBetyg

Under vårterminens sista veckor nås landets skolor av två viktiga statliga beslut. Skolverket beslutar att ändra sina bedömningsanvisningar så att lärare kan göra bredare bedömningar än tidigare till underlag för sin betygssättning. Förändringen börjar gälla direkt och ska alltså tillämpas redan i betygssättningen våren 2016.

Riksdagen beslutar strax efteråt att ändra skollagen så den minsta totala undervisningstiden i matematik utökas med 105 timmar i grundskolan och motsvarande skolformer. Den nya timplanen ska börja gälla höstterminen 2016 trots att en samlad profession protesterat och krävt samordning med de aviserade större timplaneöversynerna.

Förbundet får allvarliga signaler från rektorer om det rådande läget i skolan. Flera av våra medlemmar uttrycker oro över arbetssituationen för elever, lärare och skolledarkollegor. I många skolor har rektorer, lärare och övrig personal gjort heroiska insatser under det läsår som snart avslutas. Utmaningarna kring mottagandet av alla nya elever som kommit till vårt land har varit stora.

Samtidigt som skolledarna ser fram emot välbehövlig vila oroas de redan nu över den organisation som ska möta eleverna till höstterminen. Platsbristen är ett faktum och många av undervisningsutrymmena har varit provisoriska och kräver en långsiktig lösning till hösten. Flera skolklasser har utökats med 25 procent. Lärarbristen är reell och många rektorer klarar inte av att fullt ut uppfylla skollagens krav på legitimerade lärare. Läget har varit ansträngt ett tag men fungerat tack vare det fantastiska arbete som gjorts och görs i landets skolor.

De nu aktuella förändringarna har fått många skolledare att sucka tungt. Inte åt besluten i sig, utan för att respekten för skolan som organisation verkar obefintlig. Hur ska våra skolledare kunna organisera och driva en rättsäker utbildning med hög kvalitet när förutsättningarna ändras bokstavligt talat i sista minuten?

Tjänstefördelningen och personalplaneringen för höstterminen är på de flesta skolor klar sedan länge. Nu får jobbet göras om. Betygsfrågor tas på mycket stort allvar av landets elever och vårdnadshavare och förändringar i bedömningskriterierna skapar oro och många, många frågor till lärare och skolledare. Något som hade kunnat undvikas med en längre framförhållning.

I grunden goda förslag får inte slarvas bort på grund av ogenomtänkt genomförande. Vi är inte kritiska mot förslagen som sådana men menar att hanteringen visar en brist på respekt för den komplicerade verklighet som skolledarprofessionen verkar i. Om partipolitisk taktik sätts före hög kvalitet i reformgenomförandet är regeringen inne på fel spår.

Vi uppmanar återigen regeringen att tänka långsiktigt i timplanefrågor. Att under vårterminen föreslå timplaneförändringar vilka ska effektueras vid höstterminens start är alldeles för snävt tidsperspektiv. Inte minst då plats- och kompetensbrist råder i många av landet skolor.

Förbundet förordar starkt att regeringen överväger att lägga ihop denna ökning av undervisningstiden i matematik med den aviserade reformen om stadieindelad timplan och genomför de två̊ förändringarna i ett samlat paket. I vilket fall som helst bör beslutet om att utöka undervisningstiden i matematik ändras till att gälla från och med höstterminen 2017.

Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev