onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Skolinspektionen stänger kritiserade friskolor

Publicerad: 27 oktober 2021, 11:10

Axel Darvik (L) grundskolenämndens ordförande i Göteborg.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Skolinspektionen stoppar huvudmannen för tre friskolor i Göteborg. Därmed måste skolorna stänga. ”Bra, men jag är besviken över att det tagit så lång tid”, säger Axel Darvik (L).

Ämnen i artikeln:

SkolanUtbildningIntegrationspolitikReligiösa friskolor

Den flera gånger skarpt kritiserade huvudmannen för Römosseskolorna i Göteborg, Föreningen Framstegsskolan, stoppas av Skolinspektionen i och med att godkännandet återkallas. Det framgår av ett färskt beslut från myndigheten.

Därmed måste all verksamhet upphöra. Beslutet gäller från och med 19 november 2021.

Huvudmannen driver tre skolor i Göteborg: Römosseskolan, Lilla Römosseskolan och Römosseskolan i Agnesberg. Huvudmannen förlorar även tillståndet för Römosseskolan Borås, som inte är i drift.

Orsaken till att godkännandet återkallas är att fyra av de fem styrelseledamöterna hos huvudmannen anses olämpliga att bedriva skolverksamhet.

”Olämpligheten hos styrelseledamöterna består framför allt i att de under perioden 2017–2021, då de alla suttit i styrelsen hela eller delar av perioden, inte tagit sitt ansvar för att se till att Föreningens ekonomi sköts på ett betryggande sätt och att de inte heller i övrigt utövat tillräcklig tillsyn och kontroll över Föreningens verksamhet”, skriver inspektionen i ett pressmeddelande.

När skolorna nu stängs blir det upp till elevernas hemkommuner att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. I mån av plats kan de även välja en fristående skola.

”Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad”, skriver inspektionen.

Skolorna har muslimsk inriktning och verksamheten har upprepade gånger fått kritik av Skolinspektionen. Kritiken har bland annat gällt stora brister i undervisningen, religiös påverkan och dålig studiero.

Den nuvarande tillsynen inleddes tidigt i somras och rör en verksamhet i vad som framstår som kaos: mycket diffusa ägarförhållanden och ekonomiska oegentligheter. Det handlar om spärrade bankkonton och två grupper som gör anspråk på att utgöra styrelsen.

Oklarheterna ledde till att Göteborgs kommun inte betalade ut skolpeng. Två personer med koppling till skolorna har också åtalats för ekobrott.

Skolinspektionens beslut kan överklagas.

Axel Darvik (L), grundskolenämndens ordförande i Göteborg, gläds åt beslutet.

– Sedan är jag besviken att det tagit så lång tid att komma till det här beslutet. Skolan har varit öppen i över 20 år och vi vet att det har varit ett antal missförhållanden här. Och den stängs ju nu på grund av ekonomiska oegentligheter, inte på grund av den ideologiska grund som skolan har som faktiskt handlar om att segregera det svenska samhället.

TT: Vad är det för ideologisk grund menar du?

– Flera av de som står bakom skolorna och andra verksamheter kopplade dit är i sin tur del av det Muslimska brödraskapet. De har som uttalat politiskt mål att muslimer i Europa inte ska bli en del av samhället, utan att de ska bilda islamistiska enklaver med sharialagar och så vidare. Det är djupt problematiskt.

De ekonomiska oegentligheterna som ligger till grund för Skolinspektionens beslut är ett exempel på ”extremistkopplad välfärdsbrottslighet”, enligt Axel Darvik

– Det här visar hur viktigt det är att vi får en annan typ av lagstiftning på plats, med mer öppenhet och transparens, och bättre möjligheter som helhet att kunna kontrollera att pengar inte hamnar fel, säger han.

Römosseskolorna har i dag cirka 600 elever, och det är nu upp till Göteborgs kommun att se till att de nu får plats i andra skolor i kommunen.

– Vi har en bra beredskap från kommunen att ta emot de här eleverna. De kommer ju få chansen att önska nya skolplaceringar, och vi kommer se till att de får placeringar på nya kommunala skolor inom tio dagar. Skolorna som tar emot elever kommer ha extra resurser avsatta i form av lärarstöd och elevhälsan, säger Axel Darvik (L).

Anna Lena Wallström/TT

Marc Skogelin/TT

 

Fakta: Ägar- och ledningsprövning

Sedan 2019 gör Skolinspektionen ägar- och ledningsprövning av fristående skolor.

Kravet på lämplighet innebär att vd, styrelsemedlemmar och ägare var och en ska visa att de inte gjort sig skyldiga till grövre brott eller har ekonomiskt misskött andra bolag eller föreningar. De kommer därmed att kontrolleras hos polisen, Kronofogden och andra myndigheter.

De som ska leda friskoleverksamheten måste också kunna visa att de har tillräcklig kompetens om skoljuridik och ekonomi i gruppen.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

 

Källa: Skolinspektionen

 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev