Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Skoldebatten saknar verklighetsförankring

Landets riksdags- och kommunpolitiker har en viktig men svår uppgift att på respektive nivå bygga en så bra skola som möjligt. För att säkerställa att det arbetet gynnar eleverna presenterar vi i dag vårt valmanifest, för att ge elevperspektiv i såväl debatten som i motioner och propositioner.

Publicerad: 17 augusti 2018, 09:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Debattörerna anser att politikernas skolförslag måste utgå från eleverna.


Ämnen i artikeln:

Elever

Sveriges elevråd - SVEA uppskattar att skolan får mycket fokus, dock anser vi att diskussionen allt för ofta saknar verklighetsförankring. När skolan ska utvecklas måste eleverna vara utgångspunkten. Konsekvenserna när elevperspektivet uteblir blir att det kommer politiska förslag och reformer som inte gynnar elevers utveckling eller som överhuvudtaget inte tar tag i de stora utmaningar som skolan står inför.

Vi har under senaste tiden sett flera exempel på detta. Vi ser politiker välja att fokusera på enkla och innehållslösa förslag om ordningsomdömen, utökad garanterad undervisningstid eller betyg från tidigare ålder, samtidigt har 1 av 5 elever inte behörighet till gymnasieskolan, den psykiska ohälsan skadar många och jämlikheten mellan skolor har försämrats kraftigt. Även låsningen i debatten om vinster i skolan visar att det är enkla politiska poänger eller att hålla organisationer och företag om ryggen som står i fokus snarare än elevernas bästa.

Skolfrågan är populär, och vi förstår att politikerna ser sin chans att vinna billiga politiska poänger genom att bråka med varandra i onödan och genom att lägga fram förslag som låter bra och som väcker starka reaktioner. Vi hävdar dock att det inte är de enkla lösningarnas charm som ska få styra skolans utveckling. Politikerna måste prioritera elevperspektivet i en långsiktig politik som gärna får vara förankrad i en blocköverskridande uppgörelse.

För att underlätta för politikerna att ta del av vad elever vill se för utveckling har vi, Sveriges elevråd - SVEA, tagit fram ett valmanifest. Genom 36 konkreta reformförslag angriper vi både systemfel och utbredda problem som drabbar många individuella elever.

Vi kräver åtgärder för att den psykiska ohälsan bland elever stoppas, att alla elever garanteras en rättssäker och rättvis betygsättning, att det görs tydliga insatser för att öka jämlikheten i skolan, att arbetsmiljö förbättras, att styrkedjan i skolan ses över, att sex- och samlevnadsundervisningen utvecklas, att elevskyddsombudens roll mandat stärks och att skolvalet inte ska vara ett privilegium för några få, utan verklighet för alla elever.

Oavsett hur den politiska sammansättningen ser ut på lokal och nationell nivå efter valet har ansvariga politiker på respektive nivå ett stort ansvar i att skapa en bättre skola. Vi har idag presenterat våra lösningar och riktar oss nu direkt till dig som politiker, kommer du lyssna?

Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges Elevråd - SVEA.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Elever

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev