Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Skolbibliotek rustar unga för framtiden

Alla elever har rätt till ett modernt skolbibliotek. Tillsammans med skolbibliotekarier är de lika viktiga för elevers kunskaper och färdigheter som något annat som skolan tillhandahåller, skriver kulturutskottets och DIK:s ordföranden.

Publicerad: 17 november 2011, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Skolklasser som blivit undervisade i informationssökning och informations-värdering söker med van hand i forskningsdatabaser, skriver Berit Högman och Karin Linder.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Bibliotek

Många unga saknar i dag tillgång till skolbibliotek och ännu fler har inte tillgång till skolbibliotekarier, men i diskussionerna om skolbibliotek hamnar debatten lätt i minnenas skafferi. Det var bättre förr. Alla visste vad ett skolbibliotek var. Det var dit man gick för att slå upp något i skolans tummade uppslagsverk. Kända författare vittnar gärna om att det var där de fick sin första läsupplevelse, i det fall det fanns ett skolbibliotek.

Vi väljer att titta framåt. Vi vill diskutera hur det framtida skolbiblioteket kan se ut.

Vårt mål måste vara att alla elever oavsett skolform får tillgång till ett modernt skolbibliotek. Skollagen stipulerar alla elevers lika rätt och tillgång till skolbibliotek. Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion, dess uppdrag definieras av skollagen och nationella kurs- och läroplanen. "Under ledning av kompetent personal stärker skolbiblioteken elevens digitala och språkliga kompetens i en vidgad textvärld." Formuleringen må vara abstrakt, men den har en viktig praktisk betydelse. Den handlar om att rusta eleverna för ett kommande arbetsliv i ett modernt informationssamhälle. Det handlar också om att ge eleverna verktyg för att söka, finna och värdera information. Det är en kompetens som varje människa behöver för att kunna göra medvetna val, forma sina åsikter och delta i samhällslivet.

I dag har de gamla uppslagsverken ersatts av internet. En träff i uppslagsboken motsvaras av hundratusentals träffar på nätet. Problemet är bara hur vi ska navigera oss fram till den bästa och mest relevanta informationen. Många tror att Google eller någon annan sökmotor kan göra jobbet åt oss. Det är knappast en önskvärd utveckling.

För att rusta dagens skolelever för ett kommande arbetsliv och för ett demokratiskt deltagande i samhället krävs helt enkelt kunnande och färdigheter som skapas när lärares och bibliotekariers kompetens möts. Forskning visar att skolklasser som blivit undervisade i informationssökning och informationsvärdering med van hand söker i forskningsdatabaser medan ovana elever utan träning nöjer sig med sökningar i Bing och Google.

Trots att statliga styrdokument förändras och uppdateras är det anmärkningsvärt att inte en krona går till skolbiblioteken, ett område som är djupt eftersatt. När rektorer uttalar sig om att ett skolbibliotek kostar 50 000 kronor eller att den hårt ihopsamlade boksamlingen hemma fått flytta för att bli skolans bibliotek säger det något om synen på skolbibliotekens roll. 50 000 räcker till lite böcker men ett skolbibliotek utan kompetent personal är i bästa fall ett bemannat bokrum.

När vinstrika Bonnier dessutom som välgörenhet skänker böcker till en viss skola då är botten nådd. Vi anser att det behövs ett strategiskt arbete för att utveckla skolbiblioteken så att skollagens intentioner genomförs. Det handlar kort sagt om att inse att skolbiblioteken och skolbibliotekarier är lika viktiga för elevers kunskaper och färdigheter som något annat som skolan tillhandahåller. Det behövs kompetenshöjning av personalen, en utvecklingsstrategi för verksamheten och fortsatt uppföljning. Våra barn och unga måste rustas för framtiden!

Berit Högman mfl, Riksdagsledamot (S), ordförande Kulturutskottet

Karin Linder, ordförande DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Bibliotek

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev