Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Skolan måste ta sitt ansvar som vårdgivare

Alla barn och ungdomar har rätt till en likvärdig elevhälsa. Ett steg i rätt riktning är att anställa legitimerade sjuksköterskor med adekvat utbildning som skolsköterskor.

Publicerad: 9 februari 2016, 09:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att allt fler elever drabbas av psykisk ohälsa ställer ökade krav på skolhälsovården.


Ämnen i artikeln:

ElevhälsaSjuksköterskor

Alla elever från förskola till gymnasium har rätt till elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För medicinska insatser ska tillgång till skolsköterska och skolläkare finnas.

Det ökade antalet elever med psykisk ohälsa och elever som inte uppnår kunskapsmålen ställer stora krav på elevhälsans kompetens. Att skolsköterskan ska vara legitimerad sjuksköterska har länge varit en självklarhet.

Men i höstas anställde en gymnasieskola i Östhammars kommun en undersköterska som skolsköterska. Rektorn menade att undersköterskan inte hade några medicinska insatser, utan fungerade som rådgivare och hade samtal med eleverna.

Efter fackliga förhandlingar med Vårdförbundet ändrade skolan titeln till elevstödjare. Rektor förklarade att den felaktiga anställningen berodde på att det inte framgår av lagen viken utbildning skolsköterskan ska ha.

Denna händelse uppenbarade att begreppet skolsköterska inte förekommer i hälso- och sjukvårdens regelverk trots att det finns krav på sjuksköterskeutbildning för att ha behörighet att till exempel hantera läkemedel.

Det krävs dessutom specialistutbildning för att en sjuksköterska ska ha formell kompetens att ordinera läkemedel för vaccination inom vaccinationsprogrammet för barn.

I förarbeten till skollagen anges att den personal som finns för elevhälsans insatser ska ha adekvat utbildning som svarar mot elevernas behov av insatser. Enligt skollagen ska det finnas tillgång till skolsköterska i elevhälsan.

Skolsköterskan och skolläkaren är de inom elevhälsan som har den medicinska och omvårdande kompetensen. Skolsköterskans uppdrag är att genom hälsofrämjande och förebyggande insatser stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

I uppdraget ingår att erbjuda hälsobesök som innebär somatisk undersökning samt hälsosamtal.

Skolsköterskan har även ansvar för att ordinera och vaccinera enligt det generella vaccinationsprogrammet samt tillsammans med skolläkare bedöma nyanländas vaccinationsstatus och vaccinera dem. Denna kompetens saknar en undersköterska.

När en skola bedriver elevhälsa är den inte bara huvudman utan även vårdgivare, fastslår Inspektionen för Vård och omsorg, IVO, i sin rapport Skolan både huvudman och vårdgivare.

Skolan är således skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagstiftningen, vilket inte alltid huvudmannen känner till, enligt IVO:s granskning.

I strävan att alla barn och ungdomar ska få en likvärdig elevhälsa och rätt till en hälsofrämjande och förebyggande medicinsk elevhälsa anser Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska Skolläkarföreningen:

- att skolan tar sitt ansvar som vårdgivare och enbart anställer leg sjuksköterskor med adekvat utbildning som skolsköterska.

- att departement och statliga myndigheter definierar att begreppet skolsköterska avser leg sjuksköterska med adekvat utbildning.

- att tillsyn av den medicinska elevhälsan genomförs regelbundet för att granska huvudmannens ansvar.

Agnetha Fredin, ordförande Riksföreningen för skolsköterskor

Christina Stenhammar, ledamot Riksföreningen för skolsköterskor

Mats Swensson, ordförande Svenska Skolläkarföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ElevhälsaSjuksköterskor

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev