Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Skolan behöver mer tid för lärande

Allt för länge har skoldebatten handlat om annat än det som leder till goda resultat. Kampanjen Mer tid för lärande vill att debatten om skolan ska bli än mer fokuserad och inriktad på undervisning och lärande. Vi måste skapa förutsättningar för varje lärare att möta varje elev.

Publicerad: 15 april 2013, 08:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LärareSkolorganisationLäromedel

Forskningen visar entydigt att det viktigaste för att höja kunskapsresultaten är att lärare får tid att möta elever. Men den unika tidsstudie som Skolverket presenterar i dag måndag visar att lärare inte får tillräcklig tid för de möten som behövs för att varje elev ska nå sina mål i skolan. Mer tid för lärande vill med rapporten som utgångspunkt utveckla diskussionen om undervisning och lärande i klassrummet. Vi måste investera i våra lärare och skapa mer tid för möten och därmed förbättra alla elevers möjligheter. Vi som stöder Mer tid för lärande arbetar varje dag med skolans utveckling.

Bilden är tydlig: Lärare har fått allt mindre tid till att förbereda, genomföra och utvärdera sin undervisning. I en undersökning från Lärarnas Riksförbund 2011 upplever 90 procent av de tillfrågade lärarna att de har fler administrativa uppgifter än fem år tidigare. Anmälningarna om stress till Arbetsmiljöverket har på senare år fördubblats. Lärarförbundet visar i undersökningar att fler studenter skulle ha valt läraryrket om arbetsmiljön varit bättre. Skolverkets rapport, som bygger på dagböcker av 8 000 lärare, bekräftar denna utveckling. Den måste vändas.

I fokusgrupper med Mer tid för lärande instämmer elever spontant med vad forskningen säger: Lärarna och deras undervisning är viktigast. På senare tid har vi äntligen kunnat se detta diskuteras. Både regeringen och oppositionen har insett att nyckeln till att vända skolans utveckling finns i klassrummet.

Men det går för långsamt. Mer tid för lärande vill att debatten om skolan ska bli än mer fokuserad och inriktad på undervisning och lärande. Vi måste skapa förutsättningar för varje lärare att möta varje elev.

När Mer tid för lärande rest till skolor i landet och samtalat med lärare om vad som behöver förändras, beskriver de stress över att hinna administrera, planera lektioner och ändå få tid att möta sina elever. Det är en arbetsmiljöfråga för både lärare och elever.

Ett tydligt exempel på hur arbetsmiljön försämrats är att investeringarna i lärares och elevers viktigaste arbetsverktyg stadigt minskat. I grundskolan har läromedlen på tio år minskat med 20 procent. Lärare vi intervjuat uppger till och med att de i dag bara kan investera hälften så mycket som för några år sedan.

Att lärare inte får goda arbetsredskap gör att de själva måste utveckla läromedel och koppla dessa till läroplan och kursmål. Den knappa tiden ska dessutom räcka till att planera och ta fram annat undervisningsmaterial. De allra flesta lärare vill använda läromedel men de upplever i dag att de istället ständigt måste uppfinna hjulet på nytt.

Många politiker har nu insett att tid med eleven är viktigast och vill skapa det på olika sätt. Moderaternas Tomas Tobé har utfärdat ”Nyårslöftet till lärarna – mindre pappersarbete” (Aftonbladet Debatt 9 januari) och Miljöpartiets Gustav Fridolin har krävt ”Låt lärarna vara lärare och inte administratörer” (DN Debatt 14 januari). Politiker vet att professionella lärare måste stöda sina elevers utveckling men inser att onödiga arbetsuppgifter bör tas bort. Mer tid för lärande ser politikernas utspel som goda ambitioner. Men det krävs också riktiga investeringar i lärare och deras förutsättningar. Vidare måste digitaliseringen fyllas med innehåll.

Skolans digitalisering saknar ofta pedagogiskt innehåll. Av en nyligen presenterad EU-studie kan man dra slutsatsen att skolor investerar 1 770 kr per år i datorer och läsplattor för en elev i årskurs 8, samtidigt som vi vet att samma elev får digitala läromedel för endast 27 kr per år. Även lärare vi samtalat med påtalar bristen på innehåll. Lärare vill ha både pedagogik och smarta verktyg för att digitaliseringen inte ska bli en tidstjuv där de står ensamma och måste hitta allt innehåll själva.

Lärare beskriver hur digitaliseringen landat i deras knä utan en sammanhållen strategi eller riktade resurser för att säkerställa gott pedagogiskt resultat. Att varje lärare och elev har en egen dator borde vara en självklarhet eftersom det krävs för att digitaliseringen verkligen ska kunna integreras i undervisningen men pedagogiskt, läroplansanpassat innehåll måste komma i fokus.

När vi talar med lärare, elever och föräldrar beskrivs ofta bristen på likvärdighet. Alla elever ska kunna få kunskap, förmågor och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Att skapa tid för mötet mellan lärare och elev och att fylla digitaliseringen med innehåll är mycket viktigt för att vi ska nå dit. Lärare ska kunna anpassa tid och förutsättningar efter olika elevers behov. Specialpedagogiskt stöd ska finnas.

Allt för länge har skoldebatten handlat om annat än det som leder till goda resultat. Men vi ser nu en förändring mot det allra viktigaste har inletts. Hur ska vi rekrytera lärare i framtiden? Hur ska lärare få tid att förbereda, genomföra och utvärdera sin undervisning? Hur utvecklar lärare kollegialt sin professionalitet? Skolverkets tidsstudie är en utgångspunkt för fortsatt diskussion. Mer tid för lärande vill driva på debatten. Bakom kampanjen står läromedelsförlag i Svenska Läromedel men vi har stöd av läromedelsförfattare, lärare och andra som varje dag arbetar i skolan. Men men vi har alla – politiker, lärare, föräldrar – ett ansvar att delta i debatten.

Kampanjen Mer tid för lärande startar i dag måndag för att vi vill bidra till att lärare får mer tid att möta varje elev. Vi vill mobilisera alla goda krafter för att skapa möten och ge digitaliseringen pedagogsikt innehåll och därmed bidra till skolans likvärdighet. Vi kommer att analysera Skolverkets rapport, ta del av forskning, lyfta upp lärares lösningar och skapa konkreta förslag om hur vi investerar smart för att lärare och elever ska få tid till det allra viktigaste, de möten som leder till kunskap.

Åsa Steholt Vernersson, ordförande Svenska Läromedel, kampanjen Mer tid för lärande

Jöran Enqvist, ordförande Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev