Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

SKL lägger sig platt för regeringen

Svensk skola rasar i likvärdighet och regeringen är på väg att hasta igenom ett förslag om skatteavdrag för läxhjälp. I ett försök att undslippa kritik för hafsverket har regeringen gett SKL endast sex dagar på sig att yttra sig över förslaget.

Publicerad: 30 november 2012, 14:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Rut

Förslaget om Rut-avdrag för läxhjälp har mött massiv kritik från tunga instanser som Skolverket, Skatteverket och lärarfacken. Argumenten emot är många och de viktigaste är att ojämlikheten kommer att öka ytterligare samtidigt som det är dyrt och ineffektivt.

Med bara sex dagars remisstid hade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som organiserar de kommunala skolhuvudmännen ingen möjlighet att svara. Det är en oseriös hantering som SKL borde markera emot. Jag lyfte frågan på utbildningsberedningens senaste sammanträde. Men när Socialdemokraterna därefter ville ta del av SKL:s synpunkter på en hearing i riksdagen så meddelade Maria Stockhaus (M), ordförande i SKL:s utbildningsberedning, att SKL inte tänker närvara. Hennes motivering var att det handlar om “en fråga som berör relationen mellan stat och enskild person”.

Frågan rör i allra högsta grad de elever som SKL:s kommuner ansvarar för. Att likvärdigheten försämras ytterligare blir en fråga för kommunerna. Skolhuvudmännen kommer också att bli tvungna att hantera frågor som rör lärares bisysslor, till exempel när kommunalt anställda lärare vill undervisa sina elever i privata bolag på kvällstid och helger.

Tycker SKL:s ordförande Anders Knape att det är seriöst av regeringen att ge SKL sex dagars remisstid? Tycker Knape liksom Stockhaus att SKL ska avstå från att yttra sig i frågor som rör svenska elevers rätt till likvärdig utbildning och anställdas bisysslor?

Enligt nationalekonomen Jonas Vlachos (SvD 29/11) är subventionen till privatundervisningen enligt regeringens förslag ”tre till fyra gånger högre per elevtimme än det belopp som läggs på övrig offentligt finansierad undervisning”. Det skulle vara intressant att få ta del av Knapes och Stockhaus syn på rimligheten i förslaget när vi samtidigt ser att regeringen har skurit ner 675 miljoner kronor på gymnasiet under 2012 och planerar för ytterligare neddragning med 1 360 miljoner kronor under 2014. Är det här ansvarsfullt?

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd (S), Malmö, ersättare i SKL:s utbildningsberedning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Rut

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev