Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

SKL fegar ut om Läx-Rut

Genom att medvetet utebli från en utfrågning i riksdagen om skattesubventionerad läxläsning visar SKL:s borgerliga ledning att den hellre lägger sig platt för regeringen än företräder sina medlemmars intressen, skriver S-ledamöterna i SKL:s arbetsutskott.

Publicerad: 20 december 2012, 08:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Rut

Vi socialdemokrater är kritiska till att den borgerliga ledningen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde organisationen passiv i frågan om läx-Rut. Beslutet att införa skattereduktion för läxhjälp saknar stöd hos i stort sett alla som företräder skolan. Exempelvis säger en majoritet av skolhuvudmännen nej, liksom Skolverket och lärarnas centrala fackliga organisationer.

Huvudkritiken är gemensam: Långt ifrån alla familjer har samma möjligheter att köpa läxhjälp även med ett utvidgat Rut. Därmed påverkar förslaget likvärdigheten i skolan negativt. Hade SKL sällat sig till kören av kritiker hade möjligen utgången kunnat bli en annan. Men dessvärre valde SKL:s borgerliga ledning att inte agera och företräda majoriteten av medlemmarna.

Nyligen hade Sveriges riksdag ett öppet seminarium om skatteavdrag för läxhjälp. Det var ett tillfälle att ställa frågor och ge synpunkter inför det beslut som senare fattades i kammaren. Till den öppna utfrågningen var Sveriges Kommuner och Landsting inbjudna. Men någon representation fanns inte på plats eftersom den borgerliga ledningen i SKL inte ville. Frågan ansågs inte som prioriterad.

För oss socialdemokrater är beslutet att inte delta i diskussionen mycket märklig och förvånande. Inte minst med tanke på att sex av tio ledande skolpolitiker i Sverige säger definitivt nej till förslaget (enkätundersökning gjord av Dagens Samhälle, redovisad i nr 44). Frågan om alla elevers rätt till likvärdiga förutsättningar att tillgodose sig utbildning borde rimligtvis vara en central fråga för SKL, som ju ska vara skolhuvudmännens intresseorganisation.

Vår uppfattning är att den politiska majoriteten för SKL därmed har agerat i strid mot organisationens syfte. Vi har förståelse för att frågan om läxhjälp är besvärlig för den borgerliga ledningen eftersom den splittrar deras lokala skolpolitiker. Men intern borgerlig splittring kan inte vara skäl att ställa SKL utanför möjligheterna att påverka. Vi socialdemokrater kräver en förklaring och förutsätter att liknande pinsamma situationer för SKL inte upprepas.

Fotnot: De tre undertecknarna är ordinarie ledamöter i SKLs arbetsutskott.

Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande (S) Malmö, gruppledare (S) SKL

Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande (S), Kalmar

Lena Micko, oppositionsråd (S), Linköpings kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Rut

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev