Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Satsning på fritids lyfter hela skolan

Satsningar på fritidshemmen är en viktig del i lösningen på skolans utmaningar. Men fritidshemmen har inte varit prioriterade av Alliansregeringen. Det är en av många anledningar till att vi behöver en ny regering i höst.

Publicerad: 11 augusti 2014, 12:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FritidshemMiljöpartiet

Fritidshemmet är en viktig del av skolan som skapar mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Fritidshemmen kompletterar skolan och bidrar därmed till att fler elever kan utvecklas och nå upp till skolans kunskapsmål.

Att fritids och skola kompletterar varandra får dock inte reduceras till att fritids ska kompensera för det skolan inte klarar av. I den politiska debatten under senare år har det talats mycket om läxor och läxhjälp och äntligen har många skolpolitiker sett en möjlighet att ge fritidshemmet en roll. Det måste gå att få hjälp med läxorna på fritids. Men det resonemanget bygger på okunskap om vad fritids är och framförallt vad det skulle kunna vara.

En fungerande fritidshemsverksamhet möjliggör för eleverna att träna sina kognitiva, emotionella och sociala förmågor. På fritidshemmet ges erfarenheter av att hantera olika sociala situationer, träna språket och att lyssna och respektera varandra. Färdigheter som är viktiga och efterfrågade i det övriga skolan, i arbetslivet och genom hela livet.

Fritids styrs genom samma läroplan och av samma skollag som den obligatoriska skolan. Därmed är det högst rimligt att fritids också omfattas av samma kvalitetssatsningar som grundskolan i övrigt. För våra minsta skolbarn är fritids halva skoldagen och de har samma rätt att möta behöriga pedagoger, vistas i ändamålsenliga lokaler och ta del av en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet som andra delar av skoldagen.

Miljöpartiet har varit tydliga under mandatperioden med att fritids måste vara en prioriterad fråga inom skolpolitiken. Satsningar på fritidshemmen är en viktig del i lösningen på skolans utmaningar. Tyvärr har situationen för fritidshemmen försämrats de senaste decennierna. Samtidigt kommer rapporter om ökad kunskapssegregation, ojämlikhet och försämrade resultat i skolan. Ett lyft för skolan måste innefatta ett lyft för fritidshemmen.

Precis som i annan undervisning måste mötet mellan elev och pedagog värderas högre på fritidshemmen. Sett till hela landet har gruppstorlekarna ökat från 18 barn per avdelning på 1990-talet till nästan 40 barn per avdelning i dag. Personaltätheten har samtidigt halverats, enligt SCB. Skolverket beskriver det som att ”med så stora grupper och så lite personal går det helt enkelt inte att fullfölja fritidshemmens uppdrag att stödja och stimulera barns utveckling och lärande samt ge barnen en meningsfull fritid.”

Relationerna mellan elev och vuxna riskerar att bli ytliga i de stora grupperna. Elever i behov av särskilt stöd är de som far mest illa. Alltför stora barngrupper är också en säkerhetsfråga. Föräldrar ska kunna känns sig trygga och säkra på att deras barn är i trygga händer.

Det är orimligt att fritidspedagoger är utestängda från de satsningar som omfattar lärare i andra delar av skolan, exempelvis legitimationen och karriärtjänsterna. I en del kommuner har diskussioner påbörjats om att inrätta förstelärare med inriktning fritidshem eller förste fritidspedagog och låta också fritidspedagoger forska på deltid.

Det är utmärkta initiativ till att låta professionen på fritidshemmen ta ledningen i verksamhetens utveckling mot högre kvalitet. Men initiativen behöver nationell uppbackning och spridning. Det är nu sex år sedan Skolverket skrev i sin lägesrapport att ”situationen nu är av en sådan art att även regeringen måste uppmärksammas på behovet av kvalitetshöjande åtgärder i fritidshemmen.” Men ingenting har gjorts från Alliansregeringen för att lyfta fritidshemmen. Det är en av många anledningar till att Sverige behöver en ny regering.

Per Olsson, kandidat till riksdagen för MP i Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FritidshemMiljöpartiet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev