tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Satsa på alla lärare

Vi behöver inte fler vackra ord, vi behöver högre löner till alla lärare. Därför är det glädjande att fler kommuner nu likt Kalmar insett att det inte räcker att lägga sig på avtalens lägstanivå när lärarlönerna förhandlas lokalt, replikerar Kaj Jonsson och Ann-Katrin Wijk.

Publicerad: 29 oktober 2013, 10:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SkolanUtbildningLärareFörskolaLönebildningLöner

I den senaste avtalsrörelsen på lärarområdet, som var synnerligen komplicerad och gick till medling, nämndes ofta att Sveriges lärare måste uppvärderas. Den viktigaste åtgärden vid sidan av att påverka övriga arbetsvillkor var att höja lönerna. Lärares löner har halkat efter relativt andra jämföra grupper och måste därför justeras. Även gentemot lärare i andra länder, vilket visar sig i internationella jämförelser, har löneläget försämrats. Det talades ofta om en snabb höjning med 10 000 kronor per månad, ett riktmärke som fastlagts ett par år tidigare.

Behovet av åtgärder har blivit alltmer tydligt när det visar sig hur ungdomar väljer bort läraryrket vid sina yrkesval. Mest akuta syns problemen för lärare i grundskolans senare år och gymnasieskolan vara i ämnen som kemi, teknik, vissa språk etcetera. Det har nu gått så långt att kurser vid universiteten ställs in i brist på sökande. Problemen blir alltmer allvarliga när skolan nu ser stora pensionsavgångar närma sig. Sveriges kommuner och landsting har beräknat ett rekryteringsbehov av 80 000 lärare fram till decenniets slut. Alla parter är överens om att läraryrket måste bli attraktivare.

För Kalmars lärare understryks problemet av att löneläget även i en nationell jämförelse är lågt. För två år sedan gjordes en prioritering av grundskolans och förskolans lärargrupper i löneöversynen. Vid förra årets översyn fann kommunen dessvärre inte utrymme att följa upp denna satsning utöver vad avtalet angav som golv. När nu resultatet av årets översyn är klart, kan Lärarnas Riksförbund konstatera, att kommunen som ordföranden i Barn och ungdomsnämnden, Jonas Hellberg, lyfter fram i en artikel i Dagens Samhälle 23 oktober, tillfört extramedel för att nå genomsnittslönen för olika lärarkategorier. Detta är tillfredställande att notera.

Kalmarsunds gymnasieförbund hade 2012 ett löneutfall på 4,23 procent och 2013 ett rapporterat utfall i löneöversynen på 3,00 procent. Löneökningarna för lärargrupperna överträffar alltså det så kallade industrimärket med mer än 2 procent. För förskolelärare och fritidspedagoger ligger ökningen ännu högre. Vi noterar att medan förskollärarna får 5,12 procent i år får gymnasielärarna nöja sig med 3,0 procent. Förhoppningsvis kommer det att visa sig att medellönerna för alla lärargrupper i Kalmar kommer upp till en svensk genomsnittsnivå.

Kalmar skiljer tydligt i sin värdering av förskola och skola. Kommunen kommer att få problem med att rekrytera gymnasielärare om denna utveckling fortsätter. Det går inte att frånsvära sig ansvar bara för det är ett kommunalförbund. Kalmar äger frågan till allra största del.

Lärarnas Riksförbund uttrycker en förhoppning om att kommuner som Kalmar ska fortsätta på den inslagna vägen, som bör leda till pluspoäng i jakten på att bli en av landets bästa skolkommuner. Detta är ändå en bra början. Målet är fastlagt. Det handlar om en snabb uppvärdering av lärarlönerna med minst 10 000 kronor.

Det är glädjande att fler av landets kommuner nu insett att det inte räcker att lägga sig på golvet, men de kommuner som inte insett det behöver ta alla chanser de har 2013 och 2014, annars uppfyller de inte avtalets intentioner att uppvärdera lärarlönerna. Vi behöver inte fler vackra ord, vi behöver högre lärarlöner till alla lärare.

Kaj Jonsson, ordförande Lärarnas Riksförbund i Kalmar

Ann-Katrin Wijk, föreningsombud Lärarnas Riksförbund vid Kalmarsunds gymnasieförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev