Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Så skapar vi en likvärdig och rättssäker skola

Nyheten att tre elever i Sollentuna fått tre olika betyg på en identisk text är inte förvånande. Det svenska skolsystemet lider av allvarliga brister när det kommer till likvärdighet och rättssäkerhet.

Publicerad: 8 april 2016, 13:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen föreslog så sent som 31 mars att nationella prov i framtiden ska skrivas digitalt och rättas externt, men samtidigt bli färre till antalet. Det är inte tillräckligt för att göra skolan mer likvärdig och rättssäker.


Ämnen i artikeln:

Betyg

I den svenska skolan har läraren (och eleverna) för stora möjligheter att välja undervisningsinnehåll samt hur examinationerna ska utformas och bedömas. I andra länder är läraren i betydligt större utsträckning styrd av detaljerade kursplaner och kontrollerad av betygssensorer och centralt rättade examina. Detta saknas i den svenska skolan, vilket skapar problem i form av ojämlik undervisning och rättsosäker betygssättning.

Att låta samma lärare som undervisar en elevgrupp ensam sätta deras betyg är inte rättssäkert. Det skapar en situation där läraren ständigt utsätts för påtryckningar från elever, föräldrar och rektorer att försvara sitt val av innehåll, sina examinationsformer och bedömning. Läraren riskerar också att influeras av elevernas person i sin bedömning av examinationer eller när hen sätter slutbetyg. I allt detta står läraren ensam.

Amerikanska och israeliska experimentsstudier visar att lärare favoriserar flickor framför pojkar generellt i betygsättningen, undantaget i matte där förhållandet är det motsatta. En brittisk undersökning fann att lärare gynnar ”favoritelever” och elever med fin handstil i betygsättningen. Andra sätt att utsätta elever för orättvis behandling är genom att ha låga förväntningar, ställa ojämlika krav eller överbetona talang på bekostnad av hårt arbete; alla saker som den senaste OECD-rapporten om den svenska skolan tar upp som akuta utvecklingsområden. Enligt statistik från Siris är den svenska skolan också hopplöst ojämlik. Elevexperimentet i Sollentuna antyder även att det förekommer diskriminering vid bedömning i det svenska skolsystemet.

Regeringen föreslog så sent som 31 mars i år att nationella prov i framtiden ska skrivas digitalt och rättas externt, men samtidigt bli färre till antalet. Det är inte tillräckligt för att göra skolan mer likvärdig och rättssäker.

Jag uppmanar därför regering och riksdag att ålägga Skolverket att göra följande:

■ Fastställ antalet examinationer i varje ämne i årskurs 6-9 och varje kurs på gymnasiet. Bestäm vilka ämnesområden merparten av examinationerna ska behandla och hur de ska utformas (skriftligt och muntligt).

■ Gör regelbundna stickprov där nationella prov rättas externt. Gör samma sak i ämnen/kurser som saknar nationella prov men i form av centrala prov på enskilda delmoment.

■ Utveckla Skolverkets bedömningsportal så att lärare kan få inspiration till hur examinationer kan utformas och bedömas, och uppmana lärare till sambedömning.

■ Ställ krav på att skriftliga examinationer ska bedömas anonymt och helst digitalt (då försvinner den ofta könsbundna handstilen). Elever bör också skriftligt kunna överklaga bedömningar på enskilda examinationer till skolans ämneslag.

■ Förse varje ämne/kurs med färdiga kvantitativa mallar för betygsättning (enskilda examinationer bedöms kvalitativt och formativt) där lärarna rapporterar in elevernas resultat efter varje examination samt för lektionsprestation under läsåret/kursen. Slutbetyget sätter sig då självt på lika grund för alla.

■ Granska och bestraffa skolor vars slutbetyg kraftigt avviker från resultaten på nationella- och centrala prov.

Om detta genomförs i god ordning kommer den svenska skolan både bli mera likvärdig samt långt mycket mera rättssäker.

Svante Holmberg, förstelärare Hersby gymnasium, Lidingö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Betyg

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev