Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Så möter lärare flerspråkiga elever bättre

Nödvändigheten i att framtidens lärare får kompetens för den verksamhet som väntar i svenska klassrum kan inte ifrågasättas. Denna kompetens bör självklart omfatta förutsättningar att undervisa även elever med ett annat modersmål än svenska.

Publicerad: 31 mars 2016, 08:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I förskolan har 25 procent av barnen ett annat modersmål än svenska och 20 procent av eleverna i grundskolan har utländsk bakgrund.


Ämnen i artikeln:

LärarutbildningLärareStudenterHögskolan

REPLIK. Det anser företrädare för de båda lärarfackförbundens studerandeföreningar, Lärarnas Riksförbunds studerandeförening (LR Stud) och Lärarförbundet Student. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) håller med.

I förskolan har 25 procent av barnen ett annat modersmål än svenska och 20 procent av eleverna i grundskolan har utländsk bakgrund. Därutöver flyttade 70 000 barn och unga till Sverige bara under 2015. Att vara lärare i dag innebär att man med all säkerhet kommer att undervisa dessa elever.

Detta kräver naturligtvis att man har den kompetens som krävs för att kunna använda relevanta metoder för undervisning av elever som lär sig svenska språket samtidigt som de utvecklar ämneskunskaper på svenska. Denna kompetens får i dag enbart blivande lärare i svenska som andraspråk (sva) trots att lärare i alla ämnen kommer att möta dessa elever.

Ute på skolorna är därmed behovet av kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt enormt; Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) får nästan dagligen förfrågningar om sådana uppdrag. Regeringen har uppmärksammat behovet och gett Skolverket i uppdrag att erbjuda huvudmän sådan kompetensutveckling.

Men LR stud och Lärarförbundet Student har ju en poäng; denna kompetens är inte något man som färdig lärare ska behöva kompetensutveckling om, utan detta borde ingå som en självklar del av lärarutbildningen.

LR stud föreslår därför tillsammans med M att kurser i svenska som andraspråk (sva) ska bli obligatoriska inom alla lärarutbildningar. Lärarförbundet Student anser i stället att ett språk- och kunskapsutvecklande samt andraspråksperspektiv ska genomsyra utbildningarna. NC anser att det finns styrkor i båda förslagen och föreslår följande:

• Gör vissa delmoment av sva obligatoriska för blivande svensklärare, till exempel läs- och skrivinlärning ur ett flerspråkighetsperspektiv och andraspråksutveckling.

• Skriv in kunskaper om flerspråkighet och lärande på ett andraspråk som krav i examensordningen för lärare.

• Utveckla ämnesdidaktiken inom ämneslärarutbildningarna mot ökat fokus på språkets roll för utveckling av ämneskunskaper.

Därutöver behöver regering, lärosäten och huvudmän gemensamt ta ansvar för att råda bot på den enorma bristen på sva-lärare. Följande åtgärder behövs:

• Regeringen ger ett antal lärosäten i uppdrag att samarbeta kring två storskaliga, webbaserade kurser (MOOC) i sva för lärarstudenter och verksamma lärare. En kurs för legitimerade men obehöriga sva-lärare inom grundskola och gymnasium samt en kurs för sfi-lärare.

• Regering och huvudmän tillser tillsammans att verksamma lärare kan vidareutbilda sig till sva-lärare via Lärarlyftet på arbetstid.

• Lärosätena dimensionerar lärarutbildningen så att lärare utbildas i de ämnen där efterfrågan finns.

• Lärosätena tillser att erbjudna utbildningar är didaktiskt inriktade och i högre grad anpassade till de elever man kommer att möta i klassrummen.

• Regeringen ger lärosätena specifika uppdrag som innebär att dessa säkrar tillgången på disputerade inom forskningsfältet sva.

Det är hoppfullt att framtidens lärare reagerar och vi på NC ser fram emot att regering, lärosäten och huvudmän svarar på LR stud, Lärarförbundet Student och NCs uppmaningar. Det är hög tid att agera för den skola som väntar de nyanlända eleverna och de nyutbildade lärarna.

Anna Kaya, Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet

Aina Bigestans, Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet

Karin Sandwall, Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev